.

.

25.11.2011

"Kościół naszym domem" - program duszpasterski na rok 2011/2012 (ekai)

W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki w Polsce wchodzi w drugi rok programu duszpasterskiego. Większe zaangażowanie świeckich w życie Kościoła, pogłębianie współpracy między księżmi a laikatem, przygotowania duszpasterskie do EURO 2012 – to tylko niektóre z najważniejszych punktów tego programu, realizowanego pod hasłem:„Kościół naszym domem”.

Wierni bardziej zadomowieni, Kościół bardziej udomowiony
Tłumacząc hasło obecnego roku duszpasterskiego „Kościół naszym domem”, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, mówi obrazowo: „chodzi o większe zadomowienie wiernych w Kościele i o większe udomowienie Kościoła”. To „zadomowienie” ma się wyrażać większym zaangażowaniem świeckich w życiu Kościoła, a także pogłębianiem ewangelijnego braterstwa między ludźmi we wspólnocie religijnej. To z kolei wymaga, jak podkreśla abp Gądecki, odnowienia – w duchu Ewangelii - relacji między pasterzami i świeckimi...
Bardzo ważnym zadaniem w obecnym roku duszpasterskim będzie tworzenie lub ożywienie, jeśli już są, „struktur komunijnych”, takich jak parafialne rady duszpasterskie, parafialne rady ekonomiczne i rady społeczne przy biskupach diecezjalnych.
Abp Gądecki zdaje sobie sprawę, że rzeczywistość parafialna daleka jest od ideału: nie wszędzie są takie gremia, często sposób ich działania jest pozorny, nie wybiera się do nich ludzi o poglądach odmiennych niż nasze, a przecież od nich można uczyć się najwięcej. Istnieje zatem wielka potrzeba – dowodzi abp Gądecki – poważniejszego zaangażowania się, tak prezbiterów, jak i świeckich, w pracę nad tym, aby wspomniane struktury komunijne spełniały taką rolę, jaką wyznaczają im dokumenty Kościoła katolickiego. Aby zaktywizować te grupy pod koniec nowego roku duszpasterskiego, w dniach 22-23 września 2012 r., odbędzie się w Licheniu pierwszy Krajowy Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich.

Zwalczać stereotyp: „Kościół to papież, biskupi i księża”
Przyjęty przez Episkopat program duszpasterski „Kościół naszym domem” zakłada, że oba zagadnienia, tzn. „Kościół” i „dom” są dobrze znane. Zadaniem kaznodziejów, duszpasterzy i katechetów jest tak je głosić i łączyć w kaznodziejstwie, udzielaniu sakramentów i działalności duszpasterskiej, aby wierni sami praktycznie wyciągnęli wniosek: „Faktycznie – Kościół jest naszym domem”.
Jak twierdzi ks. Andrzej Ziółkowski CM, wykładowca teologii pastoralnej, w ten naturalny sposób pogłębi się tajemnica Kościoła i świadomość współodpowiedzialności zań ludzi świeckich. Nadal bowiem typowe jest myślenie, że „Kościół to papież, biskupi i księża”. W tym roku pojawią trudne pytania pastoralne, które będą wskazywać kierunki pracy duszpasterskiej: na czym należy opierać się w przygotowaniu do małżeństwa, aby trwało ono aż do końca? Jak budować dzisiaj katolicką rodzinę, dom oparty na Chrystusie i Jego Ewangelii? Jak żyć we współczesnym świecie, który nie walczy z Bogiem, ale Go totalnie pomija? Jak uczyć wiary dzieci i młodzież? Co czynić, aby parafia była wspólnotą wspólnot, a nie tylko przygodną grupą ochrzczonych?
Te wszystkie działania mają służyć temu, aby wierni mogli odkryć własne miejsce w Kościele, w którym poczują się nie tylko wygodnie i komfortowo jak podczas liturgii, ale przede wszystkim staną się współodpowiedzialni za jego ustawiczny rozwój i świętość.
Tę ideę dobrze oddaje pieśń ks. Stanisława Ziemiańskiego skomponowana specjalnie z okazji programu duszpasterskiego 2010-2013, zatytułowana „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”.
Boży doping, czyli Kościół na EURO
Niespotykanym dotąd wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce będą przyszłoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W naszym kraju spodziewanych jest około milion kibiców z zagranicy. Krajowe duszpasterstwo sportowców opracowało tematy 10 katechez na trzech poziomach nauczania: szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Młodzież będzie słuchać katechez i dyskutować m.in. na temat kulturalnego kibicowania, określonego przez krajowe duszpasterstwo sportowców jako „Boży doping”, roli sportu w rozwoju osobowości człowieka, sportu i rekreacji w ujęciu biblijnym. Katecheci będą starać się także odpowiedzieć na pytanie: czy sportowiec może być świętym?
W miastach, gdzie rozgrywane będą mecze, czyli w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu, w pobliżu stadionów mają być odprawiane msze w różnych językach, a kibice zza granicy będą mogli spowiadać się w swoich językach. Na każdym stadionie znajdzie się też kaplica ekumeniczna, służąca zawodnikom, sztabom szkoleniowym i wolontariuszom wszystkich wyznań i religii. Podczas meczów w tzw. strefach kibiców obecni będą kapelani. Komitet organizacyjny, we współpracy z różnymi Kościołami, przygotowuje szereg publikacji, m.in. Pismo Święte oraz modlitewnik dla kibiców. W kwietniu 2012 Konferencja Episkopatu Polski ogłosi List pasterski na temat wychowawczych aspektów sportu.
„Nie” dla długofalowych programów
Niedawno zespół pastoralistów i duszpasterzy, pod kierunkiem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP, opracował projekt programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na okres 20 lat. Jednak biskupi zgromadzeni na 349. Zebraniu Plenarnym Episkopatu Polski, obradującym w dniach 6-7 października 2009 r. w Warszawie, uznali, że jest to projekt zbyt długofalowy i skrócili go do trzech lat. Opracowany na taki okres projekt zatwierdzili biskupi na kolejnym, 350. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się 26 listopada 2009 r. na Jasnej Górze.
Program realizowany jest pod hasłem „Kościół domem i szkołą komunii″. Temat ten podejmuje główną myśl Soboru Watykańskiego II, rozwiniętą przez Jana Pawła II w Liście apostolskim na nowe tysiąclecie Novo millennio ineunte. Program ten ma ukazać rzeczywistość Kościoła jako komunii, czyli wspólnoty z Bogiem i drugim człowiekiem.
W roku 2010/2011 realizowano program pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. W obecnym roku liturgicznym temat brzmi: „Kościół naszym domem”. Zaś w roku 2012/2013 program duszpasterski będzie przebiegał pod hasłem: „Być solą ziemi”.

Na podstawie: „Kościół naszym domem”. Rok 2011/2012, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2011.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz