.

.

25.12.2011

Św. Szczepana - pierwszego męczennika

26 grudnia obchodzimy wspominamy świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Kult tego świętego zaczął się ok. IV/V wieku, a upowszechnił się po roku 415, kiedy to w Jerozolimie znaleziono jego relikwie.
Szczepan był jednym z siedmiu uczniów wybranych i posłanych przez Dwunastu Apostołów do rozdzielania jałmużny w pierwszej wspólnocie Kościoła. Był on „mężem pełnym wiary i Ducha Świętego” (Dz 6,5). Z męstwem i mądrością kontynuował zapoczątkowane przez Chrystusa dzieło głoszenia Dobrej Nowiny. Dramatyczna historia męczeństwa i śmierci Szczepana została opisana w Dziejach Apostolskich...
Można w  niej znaleźć wiele analogii do opisu męki samego Chrystusa: agresja i zdecydowany sprzeciw przedstawicieli synagogi wobec czynionych dzięki mocy Bożej znaków, ich niemożność znalezienia podstaw do zgodnego z prawem oskarżenia oraz przedstawienie fałszywych świadków rzekomego bluźnierstwa, wykonanie na niewinnie oskarżonym wyroku śmierci, wreszcie prośba konającego do Boga o wybaczenie oprawcom winy. Podobieństwo nie jest przypadkowe, ponieważ to sam Chrystus i Jego Ewangelia były głównym celem agresji, która dosięgła jednego z Jego wiernych uczniów. Został on ukamienowany za świadczenie o zmartwychwstałym Jezusie.
Szczepan miał udział w męczeństwie Chrystusa i dostąpił łaski udziału w Jego chwale – świętości.

Karolina Sekuła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz