.

.

14.09.2014

Numer specjalny Stegny

DRODZY CZYTELNICY, DRODZY PARAFIANIE!
W niedzielę 21 września 2014 roku powitamy w naszej wspólnocie parafialnej Obraz Pani Jasnogórskiej. Będzie to dla nas błogosławiony czas zatrzymania się w naszym pielgrzymowaniu i wpatrywania się w oblicze Maryi. Patrząc na Maryję powiemy Jej o wszystkim, co nas boli. Maryja zna nasze cierpienia, nasze przewinienia i nasze dążenia, ale pragnie, abyśmy Jej to powiedzieli – jak trudne i skomplikowane jest dziś nasze życie. Aby godnie przyjąć Maryję, chcemy przede wszystkim przygotować nasze serca przez modlitwę, rekolekcje i spowiedź.
W tym czasie Nawiedzenia pragniemy być przy Maryi, aby uczyć się od Niej dobrego życia, dochowując wierności Bogu, abyśmy ten skarb wiary mogli przekazywać żyjąc prawdą i miłością ku chwale Boga. Chcemy Maryi polecić wszystkie rodziny naszej parafii. Chcemy, aby były one Bogiem silne. Aby ojcowie i matki byli wierni swojemu rodzicielskiemu powołaniu. Niech Maryja spojrzy z miłością na rodziny, które płaczą nad swoimi ojcami, matkami, dziećmi, którzy odeszli od Boga. Chcemy, aby Maryja była dla nich ocaleniem i przyprowadziła zbłąkanych do domów rodzinnych i do wiary.Maryja jest nauczycielką pięknej miłości. W tym czasie Nawiedzenia modlimy się o serca czyste i niewinne dla naszej młodzieży, o sumienia prawe, zdolne ze spokojem myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność. Niech to młode życie rozwija się i kształtuje w szkole Maryi. Patrząc na obraz Pani Jasnogórskiej widzimy Maryję, która na ręku trzyma Swojego Syna, małego Jezusa i chce, aby był zawsze z nami. Chcemy, aby był obecny zawsze w sercach dzieci. Będziemy prosili Maryję, aby te dziecięce serca pilnie słuchały tego, co mówi do nich Syn Maryi – Jezus Chrystus. Niech ich serca będą zdolne prawdziwie kochać i szanować rodziców i wychowawców. Ufamy, że Maryja otoczy wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej opieki. Podczas peregrynacji w programie uroczystości Nawiedzenia będzie Msza św. dla chorych i ludzi starszych. Będzie także udzielany sakrament chorych. Drodzy Bracia i Siostry! Jako wspólnota parafialna módlmy się o dobre przygotowanie i owocne przeżycie tej uroczystości Nawiedzenia Pani Jasnogórskiej. Bardzo Was proszę zapraszajcie na tę uroczystość swoich bliskich z rodziny, sąsiadów oraz tych, którzy jedynie od Was mogą dowiedzieć się o tym wydarzeniu, ponieważ nie mają już kontaktu z Kościołem. Nam – duszpasterzom, bardzo zależy na tym, aby przyszli do naszej świątyni również ci, którzy z różnych powodów zaniedbali się duchowo. Szczególnie mamy na uwadze osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, dotkniętych różnymi kryzysami, czy też zniewoleniem przez nałogi. Myślę, że należy się zastanowić nad tym, kogo poinformować i zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam i proszę o pomoc w przygotowaniu i pięknym szczególnie duchowym przeżyciu tego spotkania Pani Jasnogórskiej z każdym z nas.

ks. Bogusław Binda MIC, proboszcz parafii

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz