.

.

16.11.2015

Uroczystości odpustowe NMP Matki Miłosierdzia

W poniedziałek 16 listopada wspólnota parafialna na warszawskich Stegnach przeżywała swój doroczny odpust ku czci  NMP Matki Miłosierdzia. W tym roku wydarzenie to miało swój doniosły charakter ze względu na przeżywany w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Z tej okazji z inicjatywy Rady Parafialnej na powyższe uroczystości zostały zaproszone wszystkie osoby konsekrowane (księża, bracia zakonni i siostry zakonne), które kiedyś posługiwały i nadal posługują w mariańskiej parafii.
Uroczystej Mszy św. o godz. 18 przewodniczył wiceprowincjał ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC. W słowie skierowanym do licznie zebranych wiernych zwrócił uwagę na Boga, który jest źródłem miłości i miłosierdzia. Z Jego łaski każdy człowiek istnieje i żyje na świecie, posiadając wyjątkową godność, jaką jest dziecięctwo Boże.
 Nawiązują do osoby Maryi, kaznodzieja zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaka Jej przypadła w historii zbawienia: dostąpiwszy wyjątkowego miłosierdzia Boga, jakim jest Niepokalane Poczęcie, Maryja stała się Matką Miłosierdzia, rodząc jego Dawcę – Jezusa Chrystusa. Stąd każdy wpatrzony w Jej świetlany przykład jest zaproszony, aby doznawszy miłości Boga okazywać ją napotkanym braciom i siostrom.
 Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się do najbliższej szkoły na dalsze świętowanie, jaką była wspólna agapa. http://marianie.pl/index.php?page=nowosci&id=1484
Ks. Adam Stankiewicz MIC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz