.

.

ZIARNO

...czyli barwne karteczki z fragmentami Ewangelii na każdą niedzielę roku oraz ciekawymi zadaniami, rebusami, krzyżówkami nawiązującymi do zdarzeń biblijnych.

1. Konkurs trwa od 3 września 2017 roku (1. seria pytań) do  końca roku szkolnego.

2. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej o godz. 11:30.

3. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały czas trwania konkursu. Jeden punkt za prawidłową odpowiedź. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników ZIARNA. Punktacja umieszczana jest na stronie parafialnej

4. Po zakończeniu konkursu dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię.

 Aktualna punktacja

IMIĘ I NAZWISKO
SZKOŁA
KLASA
PUNKTY
Lothamer Michał
212
3
4
Lothamer Piotr
371
7
4
Krajewska Maja
212
2
20
Kulcenty Maja
271
3
4
Dziudzik Urszula
307
3
22
Kalińska Weronika
339
4
6
Siekerzyńska Monika
339
1
18
Duszewska Anna
115
5
20
Dragan Krzyś
212
1
20
Dragan Zuzanna
212
4
20
 Dragan Weronika
212
6
20
Podlaski Krzystzof
Przedszkole284
 
21
Podlaska Gabriela
212
5
22
Rączka Antonina
212
3
4
Rączka Maksymilian
212
1
4
Kogowski Aleksander
212
3
2
Szczęsny Jakub
212
4
4
Krzemińska Zosia
339
1
4
Kozera Maria
307
4
2
Rządkowska Dorota
212
5
20
Majewska Maria
212
3
4
Całka Marcin
307
3
18
Kalisz Tomasz
339
4
14
Chudon Krzysztof
307
3
2
Machnowski Maciej
307
4
2
Kielar Szymon
212
3
2
Kogowski Aleksander
212
3
12
Kozora Marysia
307
4
4
Meissner Zofia
307
3
6
Kielar Stefan
212
3
2
Majewska Wiktoria
 
1
2
Borcuch Piotr
307
0
6
Borcuch Karolina
307
4
6
Nowakowska Edyta
81
3
2