.

.

Spotkania z Biblią

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w środę (dokładny termin jest podawany w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych), w górnym kościele po Mszy św. o godz. 18.00.
Temat tegorocznych spotkań - „Apokalipsa św. Jana”.