.

.

Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK)  przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Warszawie na Stegnach, ul. Św. Bonifacego 9.

Akcja Katolicka powstała w naszej parafii w 1997 roku. Inicjatywa reaktywowania działalności AK w Polsce wyszła od Jana Pawła II w czasie wizyty biskupów polskich podczas wizyty „Ad limina” w styczniu 1993 r.
Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie możliwie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu, jakim jest misja apostolska Kościoła.
Działalność AK oparta jest o Statut zatwierdzony przez Przewodniczącego Episkopatu Polski. Zgodnie ze Statutem AK cel ten realizuje przez:
 • pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego,
 • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, 
 • zajmowanie stanowiska w prawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
 • kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Nasz parafialny oddział skupia kilkanaście osób, które raz w miesiącu spotykają się ze sobą w przykościelnej sali „Hosanna”, aby wspólnie realizować postawione przed naszą organizacją cele statutowe.
Dniem spotkania jest zawsze poniedziałek, godz. 19.00. Termin spotkania jest wywieszony w gablotce AK przed kościołem.
Działalność naszego POAK sprowadza się m.in. do:
 • systematycznej pracy formacyjnej w oparciu o materiały przygotowane przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej – materiały na rok 2008 to „Bądźmy uczniami Chrystusa” Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa,
 • śledzenia i zapoznawania się z bieżącymi dokumentami Magisterium Kościoła,
 • czynnego uczestnictwa w coniedzielnej liturgii słowa na Mszy Św.,
 • uczestnictwa w życiu parafii, liturgii Triduum Paschalnego, Bożego Ciała, organizacji Dnia Papieskiego, cyklicznych, comiesięcznych spotkań z racji rocznic śmierci Jana Pawła II, poświęconych poznawaniu spuścizny jego myśli.
Formuła AK jest otwarta. Jeżeli jesteś praktykującym katolikiem, członkiem naszej parafii i odczuwasz potrzebę
 • bycia uczniem i świadkiem Chrystusa,
 • pogłębiania swojej wiary i wiedzy religijnej,
 • dzielenia się z innymi swoimi umiejętnościami i posiadanymi darami,
 • apostołowania w środowisku w którym jesteś,
to zapraszamy Cię do nas.

Mamy świadomość, że umiłowany przez nas wszystkich Ojciec Święty Jan Paweł II odchodząc do Pana, pozostawił nam Akcję Katolicką jako dar i zadanie, które powinno zaowocować większym oddaniem się każdego z nas dziełu ewangelizacji i osobistego uświęcenia.

Opiekun: ks. Marek Otolski MIC
Odpowiedzialny: Andrzej Zajdel