.

.

05.12.2013

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W niedzielę 8 grudnia przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – patronalne święto Zgromadzenia Księży Marianów. Od godz. 12.00 – 13.00 Godzina Łaski w kaplicy bł. Jerzego. O godz. 13.00 Msza św. w górnym kościele i odnowienie ślubów zakonnych Wspólnoty Księży i Braci Marianów.
 
 

DEKRET
W dniu 8 grudnia 2013 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Zgodnie z Ogólnymi Normami Roku Liturgicznego i Kalendarza obchody tej uroczystości powinny być w bieżącym roku przesunięte na poniedziałek, 9 grudnia 2013 r.
Jednakże, na mocy dyspensy udzielonej Konferencji Episkopatu Polski przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), Konferencja Episkopatu Polski postanawia, aby w dniu 8 grudnia 2013 r., kiedy to wypada II niedziela Adwentu, dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

Zgodnie z notą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dołączoną do wspomnianego dekretu, aby nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu, zarządza się co następuje:
a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie wiernych należy użyć do najmniej jedno wezwanie z nawiązaniem do Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.
Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.
 † Arcybiskup Józef Michalik
 Metropolita Przemyski

Jednocześnie informujemy, że treść dekretu została zamieszczona w ostatnim numerze Biuletynu duszpasterskiego - nr 2(22)2013, październik 2013 - w Rozdziale I Informacje i komunikaty kurii.
Z poważaniem
Ks. prałat dr Józef Górzyński
Moderator wydziałów duszpasterskich
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
www.archidiecezja.warszawa.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz