.

.

Księża i bracia

Duszpasterze:

ks. Marek Otolski MIC – proboszcz

ks. Jarosław Hybza MIC – wikariusz

ks. Waldemar Kowalski MIC – duszpasterz dzieci i ministrantów, katecheta

ks. Rafał Zalewski MIC – duszpasterz młodzieży

Pracownicy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów:

ks. Tomasz Nowaczek MIC – prowincjał

ks. Sławomir Homoncik MIC – wiceprowincjał, przełożony domu zakonnego


ks. Tadeusz Byczkowki MIC – ekonom prowincji

br. Mirosław Cholewa MIC – asystent ekonoma

ks. Piotr Kieniewicz MIC – sekretarz prowincji

Pozostali członkowie wspólnoty zakonnej:

ks. Krzysztof  Babik  MIC – kapelan Instytutu Neurologii i Psychiatrii

ks. Adam Boniecki MIC

ks. Stanisław Drozdowski MIC – dyrektor wydawnictwa PROMIC

sdk. Tadeusz Górski MIC – archiwista prowincjalny

ks. Jan Kosmowski MIC – wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego

br. Stanisław Krygier MIC – konserwator domu

ks. Stanisław Kurlandzki MIC

ks. Antoni Skwierczyński MIC

ks. Adam Sikorski MIC – asystent archiwisty prowincjalnego 

ks. Ignacy Urbański MIC – ekonom domu zakonnego

ks. Łukasz Wiśniewski MIC (o. Władysław) – dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

br. Edward Zaborek MIC

Tymczasowo do wspólnoty na Stegnach należą również mariańscy misjonarze z Afryki:

ks. Marek Ciebień MIC, członek Wikariatu Rwandyjskiego

ks. Grzegorz Leszczyk MIC, członek Wikariatu Kameruńskiego

W naszej parafii mieszkają i pracują także siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (CSNJ). Ich praca to głównie posługa w zakrystii, kancelarii parafialnej i kuchni domu zakonnego.