.

.

Księża i bracia

Duszpasterze:

ks. Marek Otolski MIC - proboszcz

ks. Krzysztof Wojcieszak MIC - wikariusz

ks. Tomasz Sadłowski MIC - duszpasterz dzieci i ministrantów

ks. Rafał Zalewski MIC - duszpasterz młodzieży, katecheta

Pracownicy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów:

ks. Tomasz Nowaczek MIC - prowincjał

ks. Sławomir Homoncik MIC - wiceprowincjał, przełożony domu zakonnego


ks. Tadeusz Byczkowki MIC - ekonom prowincji

ks. Piotr Kieniewicz MIC - sekretarz prowincji

Pozostali członkowie wspólnoty zakonnej:

ks. Krzysztof  Babik  MIC - kapelan Instytutu Neurologii i Psychiatrii

ks. Adam Boniecki MIC

ks. Stanisław Drozdowski MIC - dyrektor wydawnictwa PROMIC

sdk. Tadeusz Górski MIC - archiwista prowincjalny

ks. Jan Kosmowski MIC - wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego

br. Stanisław Krygier MIC - konserwator domu

ks. Stanisław Kurlandzki MIC - rezydent

ks. Adam Sikorski MIC - asystent archiwisty prowincjalnego 

ks. Ignacy Urbański MIC - ekonom domu zakonnego

ks. Łukasz Wiśniewski MIC (o. Władysław) - dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich

br. Jacek Brańka MIC - furtian, pomocnik konserwatora domu