.

.

Kancelaria

GODZINY URZĘDOWANIA:

w ciągu roku:
poniedziałek: 15.30 - 18.00
wtorek - piątek: 10.00 - 12.00 i 15.30 - 18.00
sobota: 10.00 - 12.00

w miesiącach: lipiec i sierpień
poniedziałek - piątek: 16.00 - 18.00
sobota: 10.00 - 12.00

Kontakt telefoniczny: 22 842 67 34

Kancelaria parafialna znajduje się na parterze budynku przylegającego do kościoła (piętro pod zakrystią). Wejście przez drzwi do dolnego kościoła.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SAKRAMENTÓW

Chrzest

Sakrament chrztu św. jest bramą, która otwiera drogę do innych sakramentów. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że: „Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament” (KKK 1257). Ponadto trzeba pamiętać, że: „Chrzest jest sakramentem wiary” (KKK 1253), czyli zakłada, wyraża i umacnia wiarę.
Sakrament udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

Wymagane dokumenty:

  – akt urodzenia dziecka (odpis z USC)

  – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym

  – dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania)

   – zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej; osoba bierzmowana).


Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w soboty przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 17.00 w sali Kafarnaum (Dom parafialny).

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w naszej parafii trwa dwa tata. W trakcie tego czasu kandydaci do bierzmowania spotykają się dwa razy w miesiącu - uczestniczą w katechezach ogólnych oraz spotkaniach w małych grupkach. W przygotowaniu bierze udział młodzież gimnazjalna i licealna.

Szczegóły na temat sakramentu bierzmowania dla młodzieży w naszej parafii można znaleźć na stronie - http://bierzmowaniemarianie.blogspot.com/


Młodzież akademicka i dorośli kandydaci do bierzmowania przygotowywani są w inny sposób. Szczegóły na ten temat można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

   – odpis z aktu chrztu
   – świadectwo przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (dla osób, które przygotowywały się w innej parafii)
   – dane dotyczące świadka kandydata do bierzmowania
   – zgoda proboszcza (dla kandydatów, którzy mieszkają na terenie innej parafii)

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego), zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest sześć miesięcy.

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu, wystawiona maksymalnie sześć miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania
– dowód osobisty
– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej
– zaświadczenie z USC lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
– dane świadków ślubu (imiona i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)