.

.

Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkiego Postu
24 marca 2019 r.

1. Zapraszamy w dzisiejszą niedzielę na wieczór modlitwy. Rozpoczęcie o godz. 20.30 w kaplicy bł. Jerzego. Tematem przewodnim dzisiejszej modlitwy będzie „DZIECIĘCTWO”.
2. W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. będą odprawiane tak jak podczas dni powszednich. Dzień ten jest też dniem Świętości Życia. Zapraszamy do włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa adopcja jest przyjęciem w modlitewną opiekę jednego dziecka, któremu grozi śmierć w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane jedynie samemu Bogu. Modlitwą ogarniamy nie tylko poczęte dziecko, ale również jego rodziców, aby przyjęli je z miłością i dobrze wychowali. Zobowiązanie do takiej modlitwy podejmowane jest przez konkretną osobę na dziewięć miesięcy, a więc na czas przebywania dziecka w łonie matki, od chwili poczęcia do urodzenia. Wszystkich, którzy chcieliby podjąć się Duchowej Adopcji, zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, podczas której nastąpi uroczyste złożenie przyrzeczeń. W dzisiejszą niedzielę po Mszach św. przed kościołem będę rozprowadzane ulotki i deklaracje związane z tematem duchowej adopcji dziecka poczętego.
3. Od poniedziałku do środy będą odbywały się rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W związku z powyższym w te dni Msza św. o godz. 8.30 będzie odprawiana w kaplicy bł. Jerzego Matulewicza.
4. Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla dorosłych i młodzieży, które są głoszone w naszej parafii w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w górnym kościele.
5. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: a. w piątki Droga Krzyżowa: dla dorosłych po Mszy św. o godz. 8.30; dla dzieci - o godz. 17.00; dla młodzieży i dorosłych - po Mszy św. o godz. 18.00, b. W niedziele Gorzkie Żale z nauką pasyjną - o godz. 17.00. Za udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
6. W najbliższy piątek do kin w całym kraju wchodzi najnowszy film o Świętej Siostrze Faustynie pt. „Miłość i miłosierdzie”. Więcej informacji na ten temat na wywieszonych plakatach.
7. Wspólnota „Matek w Modlitwie” zaprasza w najbliższą sobotę o godz. 11.00 do górnego kościoła na Mszę św. i modlitwę w intencji dzieci i wnuków.
8. Osoby, które zapisały się do parafialnego wolontariatu, zapraszamy na krótkie spotkanie organizacyjne w najbliższą sobotę o godz. 11.00 do dolnego kościoła. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania osób, które potrzebują pomocy. Wszelkich informacji na ten temat można zasięgnąć u ks. Rafała.
9. W przyszłą i w kolejną niedzielę Caritas Parafialna organizuje zbiórkę żywności i środków czystości dla osób potrzebujących z naszej parafii. Dary można będzie składać do wystawionych koszy lub przynosić do punktu Caritas w godzinach jej pracy.
10. Także w przyszłą niedzielę będą rozprowadzane świece. Dochód ze sprzedanych świec będzie przeznaczony do dofinansowanie kolonii z ubogich rodzin.
11. Rodziców kandydatów do bierzmowania z roku pierwszego zapraszamy na spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 16.30 do Sali Aniołów.
12. Osoby zainteresowane wyjazdem dzieci na kolonie proszone są o kontakt z Parafialną Caritas w poniedziałki w godzinach od 10.00 - 12.00 lub w środy i piątki w godzinach od 16.00 - 18.00.
13. W kiosku parafialnym obok kaplicy bł. Jerzego można nabyć tygodniki katolickie. Polecamy Temat „Gościa Niedzielnego” pt. ‘Sakrament pokuty’.