.

.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

RRN został założony w Polsce w roku 1985 przez ks. Tadeusza Dajczera. Wspólnoty Ruchu istniejący w 50 krajach na całym świecie.
Duchowość Ruchu kładzie nacisk, na rozwój życia wewnętrznego, człowieka współczesnego. Zachęca nas do budowania na co dzień, wspólnoty życia z Matką Bożą i naśladowania Jej postawy, całkowitej uległości, wobec woli Bożej.
Praca w Ruchu dokonuje się w małych zespołach parafialnych i między parafialnych. Tematyka rozważań na spotkaniach, dotycząca życia wewnętrznego, jest zawarta w Słowie Bożym , Magisterium kościoła oraz wypowiedziach świętych.
Funkcje organizacyjną pełnią świeccy animatorzy, ściśle współpracujący z opiekującymi się Ruchem kapłanami.
Ruch organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne, dni skupienia, pielgrzymki oraz rekolekcje wakacyjne.
W naszej parafii Ruch istnieje od 1989 r. Opiekunem jest ks. Krzysztof Wojcieszak MIC. Grupa spotyka się co tydzień w poniedziałki o godz. 16.30.
Spotkania obejmuję wspólną modlitwę oraz rozważania treści, zawartych w materiałach formacyjnych. Przeczytany fragment tekstu znajduje odbicie w świadectwach, które dotyczą, doświadczenia działania Pana Boga w naszym życiu.