.

.

Żywy Różaniec

Wspólnota „Żywy Różaniec” została powołana przez księży Marianów w naszej parafii już w 1980 r., czyli na początku działalności Kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach. Z biegiem lat rozwijała swoją działalność modlitewną, jak również liczebność. Obecnie „Żywy Różaniec” liczy 14 Róż, każda po 20 osób, gdyż tyle jest Tajemnic w Różańcu.

Wszystkie Róże prowadzone są przez zelatorki:

1.    Róża p.w. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego – p. Jadwiga Grosse
2.    Róża p.w. Matki Bożej Częstochowskiej – p. Wiesława Głębicka
3.    Róża p.w. Matki Bożej Licheńskiej – p. Barbara Wrzesień
4.    Róża p.w. Matki Bożej Miłosierdzia – p. Irena Magenta
5.    Róża p.w. Matki Bożej Fatimskiej– p. Anna Karpińska
6.    Róża p.w. Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży – p.Halina Zalewska
7.    Róża p.w. Św. Aniołów Stróżów – p. Wanda Kacprowicz
8.    Róża p.w. Matki Bożej Łaskawej – p. Ewa Ossowska
9.    Róża p.w. Niepokalanego Serca N.M.P. – p. Anna Mróz
10.  Róża p.w. Matki Bożej Tęskniącej – p. Barbara Gajewska
11.  Róża p.w. Matki Bożej Zwycięskiej - p. Bogumiła Matniejczuk
12.  Róża p.w. Matki Bożej z Loreto - p. Nina Szerejko
13.  Róża p.w. Matki Bożej Strażniczki Życia Wewnętrznego - p. Teresa Piecuch
14.  Róża Matki Bożej Świętej Rodziny

1. W każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy Świętej wieczornej w kaplicy błogosławionego Jerzego Matulewicza odbywa się spotkanie modlitewne „Żywego Różańca”, wymiana tajemnic oraz konferencja księdza opiekuna.

2. Celem naszym jest jedność z Maryją, dlatego też księża marianie zalecili wspólnocie codzienną modlitwę różańcową. Odbywa się ona o 17.30 przed Mszą Świętą wieczorną.

3. Osoby z tej wspólnoty biorą również czynny udział w życiu parafii uczestnicząc w procesjach Eucharystycznych, nabożeństwach i modlitwach adoracyjnych.

4. W czwartek, przypadający po naszym comiesięcznym spotkaniu, członkowie Żywego Różańca obejmują całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele modląc się w intencji Ojczyzny.

 Części Różańca (wersja "różańca biblijnego"):
  I. Część Radosna
 II. Część Bolesna
III. Część Chwalebna
IV. Tajemnice światła


Zapraszamy wszystkich pragnących modlić się wspólnie do powiększania naszej wspólnoty, z której płynie codzienna modlitwa do Naszej Matki, Królowej Różańca Świętego.

Proboszcz parafii NMP Matki Miłosierdzia - ks. Marek Otolski MIC
Opiekun Kół Żywego Różańca - ks. Krzysztof Wojcieszak MIC
Odpowiedzialna za Wspólnotę - Wiesława Głębicka