.

.

Historia parafii

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia na warszawskich Stegnach była organizowana na przełomie lat 70. i 80. zeszłego stulecia. Pierwszym marianinem, który przybył na Stegny 28 listopada 1978 roku był ks. Franciszek Opieczonek MIC. Z czasem na Stegny przyjechali kolejni kapłani.

http://www.gloria.tv/media/UwSjvBmQXUN
8 września 1979 roku marianie otrzymują pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych przy mającej powstać świątyni parafialnej i domu prowincjalnym. Plac budowy mieścił się w centralnej części Stegien przy ul. Bonifacego. (Po obu stronach ulicy, mniej więcej do wysokości obecnej ulicy Kaukaskiej, rozciągały się niegdyś pola oraz podmokłe łąki, dalej zaś zaczynała się zabudowa. Dawne Stegny były oddalone od Warszawy. Ta odległość nie odstraszała jednak chętnych, którzy mniej więcej od 1960 roku kupowali place i budowali domy). Na placu budowy kościoła powstał barak, w którym obok zaplecza budowlanego mieściły się salki katechetyczne, kaplica, mieszkania dla księży i kancelaria. Warto odnotować, że pierwszą Mszę św. odprawiono 31 sierpnia 1980 roku w kaplicy na placu budowy, a 7 września miało miejsce jej uroczyste poświęcenie przez ks. Józefa Sielskiego - ówczesnego generała Zgromadzenia Księży Marianów.

Ostateczny plan budowy świątyni został zatwierdzony 14 sierpnia 1981 roku, a 20 sierpnia rozpoczęto pierwsze prace - wykopy pod fundamenty. Architektami budującego się kościoła i zabudowań klasztornych byli prof. inż. Jan Bogusławski, mgr inż. Jerzy Bogusławski i dr inż. Krzysztof Dyga. Budowa postępowała bardzo szybko, do roku 1983 mury były już podciągnięte do wysokości mającego powstać dachu. Tego samego roku, 13 listopada ks. bp. Władysław Miziołek wmurował kamień węgielny przywieziony z Rzymu, który został wydobyty z grobu św. Piotra. Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał papież Jan Paweł II.

27 marca 1982 roku została erygowana parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia przy ul. Św. Bonifacego 9. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Mierzwiński MIC. Parafia rozwijała się dynamicznie. Jesienią 1984 roku na Stegny zostaje przeniesiony Zarząd Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów.

W roku 1986 w Uroczystość Bożego Narodzenia została odprawiona pierwsza Msza św. w górnym kościele. Był to ważny moment w życiu parafii budowa kościoła została ukończona. Teraz pozostało wykończenie surowego wnętrza. W najbliższym czasie zaplanowano wykonanie oświetlenia, a dalej ławek, stacji Męki Pańskiej, witraży…

Poświęcenia kościoła górnego 29 marca 1987 roku dokonał ks. kard. Józef Glemp - Prymas Polski. W roku 1988 ukończono budowę kaplicy bł. Jerzego Matulewicza - odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów. Rok później pomyślnie zakończono wznoszenie wieży-dzwonnicy, gdzie 1 kwietnia 1992 roku zostały zawieszone trzy dzwony: Bł. Jerzy (570 kg), Jan Paweł II  (989 kg) i Matka Miłosierdzia (1718 kg). Dzwony po raz pierwszy można było słyszeć podczas rezurekcji 19 kwietnia tego samego roku.

31 maja 1993 r. podczas uroczystej mszy św. o godz. 18.00 ks. kard. Józef Glemp dokonał uroczystej konsekracji kościoła. Tym uroczystym aktem świątynia materialna, zbudowana przez człowieka, została oddana na własność Bogu. Stanowi ona widzialny znak Jego obecności pośród wiernych mieszkańców parafii na warszawskich Stegnach.

W sierpniu 2005 roku proboszczem parafii został ks. Bogusław Binda MIC, zaś obecnie od sierpnia 2017 roku jest nim ks. Marek Otolski MIC, który wraz z przeznaczonymi mu do pomocy duszpasterzami dba o dobro duchowe i rozwój parafii.

Przewodnik po świątyni