.

.

Księża i bracia

Duszpasterze:

ks. Marek Otolski MIC - proboszcz

ks. Tomasz Sadłowski MIC - wikariusz, duszpasterz dzieci i ministrantów, katecheta

ks. Grzegorz Leszczyk MIC - wikariusz

ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC - duszpasterz

Pracownicy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów:

ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC - prowincjał

ks. Tadeusz Byczkowki MIC - ekonom prowincji

ks. Piotr Kieniewicz MIC - sekretarz prowincji, rzecznik prasowy prowincji

Pozostali członkowie wspólnoty zakonnej:

ks. Tomasz Sekulski MIC - przełożony domu zakonnego

ks. Adam Boniecki MIC - redaktor senior 'Tygodnika Powszechnego'

ks. Andrzej Dziedziul MIC - kapelan Instytutu Neurologii i Psychiatrii, duszpasterz

br. Andrzej Izdebski MIC - furtian, zakrystian

ks. Jan Kosmowski MIC - archiwista prowincjalny

br. Stanisław Krygier MIC - rezydent

br. Krzysztof Migas MIC - furtian

ks. Adam Sikorski MIC - duszpasterz

ks. Ignacy Urbański MIC - ekonom domu zakonnego

ks. Łukasz Wiśniewski MIC (o. Władysław) - dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, prowincjalny promotor misji