.

.

Księża i bracia

Duszpasterze:

ks. Marek Otolski MIC - proboszcz

ks. Tomasz Sadłowski MIC - wikariusz, duszpasterz dzieci i ministrantów, katecheta

ks. Rafał Zalewski MIC - wikariusz, duszpasterz młodzieży, katecheta

Pracownicy Kurii Prowincjalnej Zgromadzenia Księży Marianów:

ks. Tomasz Nowaczek MIC - prowincjał

ks. Sławomir Homoncik MIC - wiceprowincjał, przełożony domu zakonnego


ks. Tadeusz Byczkowki MIC - ekonom prowincji

ks. Piotr Kieniewicz MIC - sekretarz prowincji, rzecznik prasowy prowincji

Pozostali członkowie wspólnoty zakonnej:

ks. Adam Boniecki MIC - redaktor senior 'Tygodnika Powszechnego'

ks. Stanisław Drozdowski MIC - duszpasterz

ks. Andrzej Dziedziul MIC - kapelan Instytutu Neurologii i Psychiatrii, duszpasterz

sdk. Tadeusz Górski MIC - rezydent

br. Andrzej Izdebski MIC - furtian, zakrystian

ks. Jan Kosmowski MIC - archiwista prowincjalny

br. Stanisław Krygier MIC - rezydent

ks. Grzegorz Leszczyk MIC - duszpasterz

br. Krzysztof Migas MIC - furtian

ks. Adam Sikorski MIC - duszpasterz

ks. Ignacy Urbański MIC - ekonom domu zakonnego

ks. Łukasz Wiśniewski MIC (o. Władysław) - dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, prowincjalny promotor misji