.

.

Legion Maryi

Legion Maryi to międzynarodowy rzymsko-katolicki ruch apostolstwa świeckich. [Idżcie an cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu] (Mk 16,15), ten Testament Chrystusa oraz ewangeliczne zawołanie [Z nich zaś największa jest miłość] (1 Kor 13,13), są od ponad 80 lat realizowane przez Charyzmat Legionu Maryi. 
Celem Legionu jest uświęcenie jego członków przez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłanów.

Charyzmatem Legionu jest czynny apostolat. Podstawą duchowości Legionu jest potrójna więź z Kościołem, rozumianym jako Mistyczne Ciało Chrystusa; z Maryją, przeżywaną w duchu Prawdziwego Nabożeństwa Do NMP św. Ludwika Marii Grigon de Monforta oraz więź z Duchem Świętym. Modlitwa i czyn to dwa główne filary Legionu Maryi. 22 kwietnia 1988 to dzień narodzin Legionu w parafii NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach (LM powstał w Irlandii w 1921 roku).

Cotygodniowe spotkania członków aktywnych odbywają się w sali Legionu:
wtorek - godz. 16.00 - Matki Kościoła - odpowiedzialna Grażyna Stachera
-
czwartek - godz. 16.15 - Matki Miłosierdzia - odpowiedzialny Wojciech Kosieradzki
Obecnie dwie grupy liczą 27 członków aktywnych.

Spotkania członków pomocniczych odbywają się w pierwsze środy miesiąca. Obecnie mamy około 80 członków pomocniczych.
Również w tutejszej parafii odbywają się spotkanie wyższej warszawskiej Rady Legionu tzw. Komicjum Mater Misericordiae.

W parafii legioniści prowadzą kiosk parafialny, mają niedzielne dyżury w kościele, idą do osób chorych i samotnych w domach, niosąc im pomoc duchową. Pracują nad ludźmi zaniedbanymi religijnie. Biorą czynny udział w apostolacie Cudownego Medalika Najświętszej Maryi Panny, niektórzy wyjeżdżają na Perigrinato Pro Christo.

Uczestniczą w życiu parafii prowadząc czuwania, adoracje oraz pielgrzymki. Zachęcają swoim przykładem i postawą do wstąpienia w szeregi Legionu, który pomaga zobaczyć w bliźnich Chrystusa i Mu służyć, wzrastać w świętości i czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.
Spotkania odbywają się w sali Legionu na II piętrze nad zakrystią Domu Parafialnego.

Opiekun wspólnoty: ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC
Odpowiedzialni: Grażyna Stachera i Wojciech Kosieradzki