.

.

Matki w modlitwie

Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w salce Kafarnaum. W czwarte wtorki miesiąca o godz. 18.00 msza św. w kościele.

     Wspólnota "Matki w Modlitwie", która skupia kobiety pragnące wspólnie modlić się za dzieci i wnuki, istnieje w naszej parafii od października 2011 roku. Ruch Matek w modlitwie powstał w Anglii w 1995 roku z inicjatywy dwóch matek Weroniki i Sandry. Obecnie działa już w ponad 120 krajach świata łącząc kobiety różnych krajów, kultur i języków w modlitwie. W Polsce działa już około 90-sięciu takich wspólnot. W Warszawie są jeszcze  prócz naszej na Tamce i Bródnie, oraz na Białołęce, powstałe w tym samym czasie.
         Matki w Modlitwie, wraz z księdzem opiekunem spotykają się  Stegnach w  wyznaczone dni każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 18-tej i nabożeństwie w sali parafialnej (ok. 19-tej). Spotkanie trwa około godziny. Każdorazowo prosimy Ducha Św. o przewodniczenie naszemu spotkaniu, modlimy się o Bożą opiekę dla nas i naszych rodzin, prosimy o przebaczenie oraz o jedność naszych serc w tej modlitwie. Uwielbiamy Boga modląc się i śpiewając pieśni. W modlitwie jednoczymy się z innymi grupami Matek w modlitwie, co daje nam poczucie ogromnej nadziei i mocy Bożej, bo jest nas już cała armia na całym świecie. Rozważamy Słowo Boże pod kierownictwem księdza i składamy dziękczynienie za dar naszego macierzyństwa. Na naszych spotkaniach stawiamy na stole: krzyż - symbol naszego zbawienia, świece - Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte - Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk - ustawiony u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywane na małych papierowych krążkach. Modląc się podczas spotkania wkładamy do niego krążki z imionami naszych dzieci, jedno za drugim jako symbol powierzenia naszych dzieci opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy to może to być także chwila naszego uzdrowienia. Na każdym spotkaniu modlimy się też za ojców naszych dzieci.
     W czwarty wtorek każdego miesiąca na Mszy św. o godz. 18-tej ofiarujemy koszyczek z imionami naszych dzieci jako dar na ołtarz. Po mszy modlimy się różańcem - koronką do Siedmiu Boleści Maryi, rozważając jej tajemnice.
     Zapraszamy kobiety, które chcą w taki szczególny sposób powierzać Bogu swoje rodziny, do udziału w naszych spotkaniach. Trudno nam się modlić, gdy jest bardzo trudno w życiu, trudniej wtedy wierzyć Bogu i nie zwątpić. We wspólnocie jest łatwiej poprzez świadectwa i modlitwę innych osób. Chcemy, aby wola Boża a nie nasza wypełniła się w życiu naszym i naszych dzieci dlatego wspólnie jej szukamy i o tę łaskę codziennie prosimy. 

Opiekun: ks. Adam Sikorski MIC.
Odpowiedzialna: Ewa Kocemba - Gumowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz