.

.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

RRN został założony w Polsce w roku 1985 przez ks. prof. Tadeusza Dajczera. Wspólnoty Ruchu istnieją w 50 krajach na całym świecie. Duchowość Ruchu kładzie nacisk na rozwój życia wewnętrznego człowieka współczesnego. Zachęca nas do budowania na co dzień wspólnoty życia z Matką Bożą i naśladowania Jej postawy całkowitej uległości wobec woli Bożej. Praca w Ruchu dokonuje się w małych zespołach parafialnych i między-parafialnych. Tematyka rozważań na spotkaniach, dotycząca życia wewnętrznego, jest zawarta w Słowie Bożym, Magisterium kościoła oraz wypowiedziach świętych. Funkcje organizacyjną pełnią świeccy animatorzy, ściśle współpracujący z opiekującymi się Ruchem kapłanami.

Ruch organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne, dni skupienia, pielgrzymki oraz rekolekcje wakacyjne. W naszej parafii Ruch istnieje od 1989 r.  Grupa spotyka się co dwa tygodnie w poniedziałki o godz. 16.30.

Spotkania obejmuję wspólną modlitwę oraz rozważania treści zawartych w materiałach formacyjnych. Przeczytany fragment tekstu znajduje odbicie w świadectwach, które dotyczą, doświadczenia działania Pana Boga w naszym życiu.

Opiekun: ks. Adam Sikorski MIC
Animatorka: Wiesława Adamowicz