.

.

Totus Tuus

Kościelna Służba Porządkowa, to stowarzyszenie męskie, używające także nazwę 'Totus Tuus'. Jej działalność w Kościele rozpoczęła się od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Aktualnie grupy te zapewniają obsługę porządkową uroczystych Mszy świętych w parafiach. Opiekunem parafialnej grupy jest ks. Marek Otolski MIC. Spotkania grupy odbywają się w 13. każdego miesiąca po nabożeństwie fatimskim w salce 'Hosanna' na II piętrze Domu Parafialnego.