.

.

15.08.2018

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zachęcamy do wysłuchania dzisiejszej homilii ks. Jarosława Hybzy MIC na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


11.08.2018

pomóż dziecku wzrastać

Rodziców dzieci w wieku od 3 - 10 lat zapraszamy na osiem bezpłatnych Warsztatów Umiejętności Wychowawczych. Warsztaty organizuje Fundacja VOCATI i rozpoczną się one 5 września 2018 r. Zapisy i więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 512 994 206 lub na stronie internetowej www.vocati.pl.

Warsztaty w dużej mierze oparte będą na programie Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Prowadzić je będzie: psycholog, trener Szkoły Rodziców i Wychowawców. Podczas cotygodniowych spotkań w małej grupie uczestnicy będą mieli okazję omówić następujące tematy:
  • jak budować zdrowe relacje z dzieckiem
  • jak wspierać dziecko w rozwoju
  • jak uczyć samodzielności
  • jak uczyć odpowiedzialności za siebie.
  • jak skutecznie rozwiązywać konflikty
  • jak stawiać dzieciom zdrowe i bezpieczne granice
  • jak pomóc dzieciom przeżywać emocje.

06.08.2018

XVIII Niedziela Zwykła

Jezus z Nazaretu potrafi dostrzec wszelkie potrzeby człowieka. Jego posłannictwo nie ogranicza się tylko do przekazania ludzkości woli Ojca, lecz charakteryzuje się wielką wrażliwością na wszelkie braki i bóle otaczających go słuchaczy. Jako nowy Mojżesz pragnie prowadzić lud do Domu Ojca karmiąc go chlebem zaspakajającym wszelki głód i dającym życie wieczne. Nie ogląda się przy tym na aplauz i ziemskie zaszczyty pokazując, że królestwo Boże nie jest z tego świata. Mimo niezrozumienia ze strony najbliższych Apostołów i słuchaczy, Jezus wytrwale realizuje misję powierzoną mu przez Ojca. W cudzie rozmnożenia chleba i ryb Jezus wskazuje na rolę Apostołów, gdyż prosi ich, aby usadowili lud oraz każe im zebrać ułomki do koszów. W ten sposób stają się oni najbliższymi świadkami dokonującego się znaku i mają swój udział w Jego realizacji. Jezus karmiąc lud chlebem wskazuje na rzeczywistość Eucharystii, która w cudowny sposób zaspakaja głód ludzkiego serca i staje się pokarmem na życie wieczne. 


29.07.2018

XVII Niedziela Zwykła

Jezus z Nazaretu potrafi dostrzec wszelkie potrzeby człowieka. Jego posłannictwo nie ogranicza się tylko do przekazania ludzkości woli Ojca, lecz charakteryzuje się wielką wrażliwością na wszelkie braki i bóle otaczających go słuchaczy. Jako nowy Mojżesz pragnie prowadzić lud do Domu Ojca karmiąc go chlebem zaspakajającym wszelki głód i dającym życie wieczne. Nie ogląda się przy tym na aplauz i ziemskie zaszczyty pokazując, że królestwo Boże nie jest z tego świata. Mimo niezrozumienia ze strony najbliższych Apostołów i słuchaczy, Jezus wytrwale realizuje misję powierzoną mu przez Ojca. W cudzie rozmnożenia chleba i ryb Jezus wskazuje na rolę Apostołów, gdyż prosi ich, aby usadowili lud oraz każe im zebrać ułomki do koszów. W ten sposób stają się oni najbliższymi świadkami dokonującego się znaku i mają swój udział w Jego realizacji. Jezus karmiąc lud chlebem wskazuje na rzeczywistość Eucharystii, która w cudowny sposób zaspakaja głód ludzkiego serca i staje się pokarmem na życie wieczne.


22.07.2018

XVI Niedziela Zwykła

Pozostawiając wszystkie zabezpieczenia łatwiej jest odkryć potrzebę drugiego brata i współdziałania w misji wobec współczesnego świata. Posiadanie licznych zabezpieczeń, gwarancji, tytułów, środków łatwiej skłania do działania w pojedynkę, samodzielnie, na własną rękę. Brak współdziałania z innymi „posłanymi” oznacza często koncentrację na własnych rozwiązaniach duszpasterskich i ewangelizacyjnych niż na uważnym wpatrywaniu się w Chrystusa i próbie odczytania Jego planu i realizowaniu Jego misji.


21.07.2018

na Jasną Górę

Zapraszamy na Warszawską Piesza Pielgrzymkę na Jasną Górę w grupie „10 BIAŁA” prowadzoną przez księży Marianów. Przewodnikiem grupy jest ks. Piotr Szyperski. Wyjście pielgrzymki nastąpi w dniu 6 sierpnia o godz. 7.30 z Wieczernika na Mariankach w Górze Kalwarii - od grobu św. o. Stanisława Papczyńskiego, a zakończenie w dniu 14 sierpnia.
Zapisy na pielgrzymkę będą przyjmowane w dniu 5 sierpnia: - w Górze Kalwarii przy kościele parafialnym, ul. Sajny 2, w godz. od 16.00 - 19.00 oraz w Warszawie przy parafii Matki Bożej Lourdes, ul. Wileńskiej 69, w godz. od 15.00 - 21.00. Koszt udziału w pielgrzymce: dzieci i młodzież 100 zł., dorośli 115 zł.

15.07.2018

zapraszamy do modlitwy o ochronę życia

... to w najbliższy piątek!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - jak co miesiąc - zaprasza na Mszę św. w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w piątek, 20 lipca br. o godz. 18.00 i na adorację Najświętszego Sakramentu w tych intencjach do godz. 21.00 w górnym kościele.

14.07.2018

Caritas w lipcu i w sierpniuPunkt Caritas parafialnej w miesiącach lipcu i sierpniu jest czynny tylko w piątek w godzinach od 16.00 - 18.00.
Prosimy o nie przynoszenie ubrań i innych rzeczy w tych miesiącach. Przyjmowanie ich wznowione zostanie we wrześniu.
Okienko Caritas znajduje się po prawej stronie przy wejściu do dolnego kościoła.

23.06.2018

kancelaria podczas wakacji


Kancelaria Parafialna w miesiącach lipcu i sierpniu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 - 18.00 i w soboty w godz. od 10.00 - 12.00.

09.06.2018

modlimy się o ochronę życia

to już w najbliższy piątek!

Zapraszamy 15 czerwca br. - na comiesięczną modlitwę w intencji ochrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 w powyższej intencji. Po Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Modlitwę prowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy!