.

.

24.10.2020

odpusty za zmarłych

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a - Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

16.10.2020

liturgia podczas czerwonej strefy


W związku z nowymi decyzjami władz państwowych, dotyczącymi wprowadzenia strefy czerwonej, udział wiernych został ograniczony do następujących liczb: kościół górny - 144 osoby, kościół dolny - 65 osób,  kaplica - 20 osób. Podane liczby obejmują wszystkich uczestników obecnych podczas liturgii. W pierwszej kolejności zapraszamy do kościoła górnego, następnie do dolnego, ewentualnie do kaplicy.

Przypominamy o obowiązku stosowania dystansu społecznego min. 1,5 od innych osób, zakrywania ust i nosa przy pomocy masek i o dezynfekowaniu rąk. Prosimy o zastosowanie się do tych zasad.

Transmisje Mszy św. na stronie: online.stegny.marianie.pl. W niedzielę i święta o godz. 10.00, 11.30 i 19.30 oraz dni powszednie o godz. 18.00.

Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu Polski formułą, ks. Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

10.10.2020

komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej", z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy,

02.10.2020

zapraszamy na koncert

 

W najbliższą niedzielę, 4 października br. o godz. 20.30 zapraszamy na koncert organizowany w naszym kościele przez Ursynowski Chór Iuvenis i Jakub Kaczmarek Music. Zostanie wykonany znamienity utwór "Gloria" Antonio Vivaldiego - perłę barokowej muzyki oratoryjnej.

W koncercie wystąpią: Aleksandra Klimczak - solo sopran, Małgorzata Bartkowska - solo alt, Ursynowski Chór Iuvenis, Jakub Kaczmarek - dyrygent, chórmistrz.

W programie koncertu: 1. Słowo wstępne (5'), 2. "Gloria" Antonio Vivaldi (45'). Koncert jest finansowany z dobrowolnych datków na portalu https://zrzutka.pl/z/iuvenis oraz wpłatach po koncercie. Z serca dziękujemy wszystkim Melomanom wspierającym polską kulturę muzyczną! 

Podczas trwania koncertu prosimy o zachowanie dystansu społecznego i przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczkami. WSTĘP WOLNY

25.09.2020

nauki przedmałżeńskie

Jesienny cykl nauk przedmałżeńskich rozpocznie się 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 19.00 w sali Aniołów.

Nauki będą prowadzić: ks. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC i małżeństwo: Małgorzata i Krzysztof Choromańscy. Zapisy podczas pierwszego spotkania.

Poniżej zamieszczamy link do strony serwisu dla rodzin Archidiecezji Warszawskiej, gdzie znajduje się m.in. wykaz kursów przedmałżeńskich na terenie Warszawy i okolic.

Kursy przedmałżeńskie w Warszawie.

rodzinne powitanie jesieni

W najbliższą niedzielę 27 września br. o godzinie 12.30 zapraszamy na Rodzinne powitanie jesieni.

Przed Wami wspólne gry, zabawy, zagadki i inne wyzwania.

Razem z innymi rodzinami zanurzcie się w barwach jesieni.

Jeśli macie ochotę, załóżcie element stroju w jesiennych kolorach.

Spotkamy się w dolnym kościele, żeby pogoda nas nie zaskoczyła.

30.08.2020

przed pierwszą Komunią

W środę, 2 września br. o godz. 19.15 zapraszamy wszystkich rodziców do kościoła górnego na spotkanie organizacyjne, które pozwoli nam uniknąć rozstrzygania spraw organizacyjnych w czasie prób z dziećmi. Podczas spotkania zostaną wyjaśnione kwestie związane z ograniczaniami wynikającymi z epidemii. W związku ze zbliżającym się terminem pierwszej spowiedzi i pierwszej Komunii św. na stronie dotyczącej PRZYGOTOWANIA DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. podajemy zmieniony terminarz prób i spowiedzi.

29.08.2020

vocati zaprasza on-line

POWAKACYJNE PROPOZYCJE!

Bezpłatne warsztaty wychowawcze on-line!

W środy od 2 września br. - „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły” - pierwsza część warsztatów.
Cykl to 10 spotkań po 1,5 godziny.

Prowadzą Maria Gajewska i Paweł Sobiech.
Godz. 21:00 - 22:30
Zapisy i informacje 513 172 266.


W czwartki od 3 września br. - „Rodzeństwo bez rywalizacji” - druga część warsztatów dla tych, którzy pierwszą mają już za sobą.
Cykl to 10 spotkań po 1,5 godziny.

Prowadzą Maria Gajewska i Paweł Sobiech.
Godz. 21:00 - 22:30
Zapisy i informacje 513 172 266.

Warsztaty finansowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów M.St. Warszawy.

21.08.2020

komunikat nr 2

Drodzy Parafianie!

Z ogromną radością informujemy, iż otrzymaliśmy wyniki badań, które stwierdzają, że u marianów z Domu Zakonnego w Warszawie na Stegnach nie wykryto obecności wirusa SARS-CoV-2, a to oznacza, że nie stanowili oni niebezpieczeństwa zarażenia tym wirusem osób, które uczestniczyły w nabożeństwach w kościele parafialnym w minionym tygodniu.

Jesteśmy przekonani, że jest to znak opieki naszej Patronki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Jest to także owoc modlitwy licznej wspólnoty wiernych i przyjaciół, za którą bardzo dziękujemy. Wyrażamy też wdzięczność wielu osobom, które okazały nam pomoc w okresie kwarantanny oraz inne znaki wsparcia.

Zaistniała sytuacja była dla nas wszystkich próbą wiary i zaufania w Bożą Opatrzność. Wierzymy także, że to wydarzenie przyczyni się do większej chwały Bożej, która ma się objawiać poprzez działanie św. ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.

W najbliższa niedzielę, 23 sierpnia 2020 r., podczas każdej Mszy świętej będziemy dziękować Panu Bogu za cud ochronienia nas przed chorobą. Serdecznie zapraszamy Was do udziału w tej modlitwie.

Msze św. będą odprawiane według dotychczasowego porządku, począwszy od 21 sierpnia br. od godz. 18.00.
 
W imieniu wspólnoty marianów ze Stegien
ks. Sławomir Homoncik MIC - przełożony domu zakonnego
ks. Marek Otolski MIC - proboszcz parafii

16.08.2020

komunikat

Drodzy Parafianie!

Z ogromnym bólem informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 16 sierpnia, w godzinach południowych, dotarła do nas wiadomość, iż w naszym domu zakonnym przy ul. św. Bonifacego 9, w dniu 11 sierpnia br., przez kilka godzin przebywała osoba, u której dzisiaj u której dzisiaj potwierdzono obecność koronawirusa (SARS-CoV-2) powodującego COVID-19.

Osoba ta nie odwiedziła kościoła parafialnego i nie sprawowała u nas Mszy świętej.

Poinformowaliśmy natychmiast Państwową Inspekcję Sanitarną o zaistniałej sytuacji.

Zgodnie z decyzją Inspekcji Sanitarnej, wszystkie osoby przebywające w naszym domu zakonnym, które miały kontakt z osobą zakażoną, zostały objęte kwarantanną, a to oznacza, że nasz dom zakonny i kościół przy ul. św. Bonifacego 9 pozostaje zamknięty do czasu decyzji stosownych władz.

Bardzo prosimy was wszystkich o modlitwę, aby u nikogo z nas nie stwierdzono koronawirusa, a tym samym, aby nikt z nas nie był zagrożeniem dla osób, które od wtorku do wczoraj uczestniczyły w Mszach świętych na Stegnach. Powierzamy się opiece naszej patronki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia i św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. W czasie kwarantanny zapewniamy Was o naszej codziennej modlitwie.

Na naszej stronie internetowej (STEGNY.MARIANIE.PL) będziemy informować o bieżącej sytuacji.

Intencje mszalne przyjęte na kolejne dni będziemy odprawiać w naszej kaplicy domowej.

W sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres: stegny@marianie.pl.