.

.

09.06.2018

modlimy się o ochronę życia

to już w najbliższy piątek!

Zapraszamy 15 czerwca br. - na comiesięczną modlitwę w intencji ochrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Modlitwę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 w powyższej intencji. Po Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. Modlitwę prowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Serdecznie zapraszamy!

01.06.2018

laureaci konkursu plastycznego

LISTA NAGRODZONYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„JESTEM ŚWIATYNIĄ BOGA” OGŁOSZONYM Z OKAZJI 25. ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
Kategoria "klasy 1-3" - I miejsce - Filip Krzysiak - SP212 klasa 3

26.05.2018

25. rocznica poświęcenia kościoła

25 lat temu, 31 maja 1993 r. przybył do naszego kościoła parafialnego Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp i podczas Uroczystej Eucharystii, wobec zgromadzonego w świątyni duchowieństwa, parafian, budowniczych kościoła i zaproszonych gości dokonał poświęcenia kościoła - namaszczenia ścian kościoła oraz ołtarza. Wspominając ten dzień i dziękując Bogu za dar naszego kościoła parafialnego będziemy w dniu 1 czerwca o godz. 18.00 pod przewodnictwem Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza - Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego sprawować Uroczystą Eucharystię, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich parafin. Tam gdzie jest serce naszej parafii będziemy śpiewać Bogu uroczyste Te Deum i prosić naszego Pana, aby zlewał na nas swoje obfite łaski i przymnażał nam wszystkim wiary.
Po Mszy św. zapraszamy tym razem Was wszystkich na coś dla ducha - na koncert "Cantate Domino" w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją prof. Dariusza Zimnickiego.

19.05.2018

konkurs plastyczny

25 lat temu, 31 maja 1993 r. o godz. 18.00 przybył do naszej świątyni ks. kard Józef Glemp, aby dokonać jej poświęcenia.
W związku z rocznicą poświęcenia naszego kościoła, którą będziemy obchodzić 1 czerwca br., nasza Parafia i Fundacja VOCATI ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem świątynią Boga”. Termin składania prac wykonanych dowolną techniką upływa z dniem 30 maja br. Regulamin konkursu można otworzyć klikając na zdjęcie.
Uroczystej Mszy św. z tej okazji w dniu 1 czerwca br. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz - Arcybiskup Metropolita Warszawski. Po Mszy św. zapraszamy na koncert "Cantate Domino" w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją prof. Dariusza Zimnickiego.

13.05.2018

VII Niedziela Wielkanocna - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


Jezus odchodzący do domu Ojca żegna się ze swymi uczniami przekazując im ostatnie słowa otuchy i polecenia. Jego wniebowstąpienie nie jest definitywnym rozstaniem ze swymi uczniami, lecz nową, chwalebną obecnością. W mocy Ducha Świętego Jezus jest obecny w Kościele w sakramentach świętych i w Słowie Bożym. Zmartwychwstał Pan zasiadający po prawicy Ojca pragnie współdziałać z wierzącymi we wszystkich miejscach i w każdym czasie. Nie zraża się On niewiarą i słabością swoich uczniów, gdyż widzi ich życie jako nieustanny proces dojrzewania i poznawania swej ludzkiej tożsamości jako dziecka Bożego. Jezus jest Pedagogiem, który potrafi dostrzec cel ludzkiej wędrówki, uszanować wolność wyboru różnych dróg i wzmocnić w człowieku to, co pozytywne. Jezus wzywa każdego wierzącego do dynamizmu i optymizmu wypływającego z Jego stałej asystencji w dziele zbawiania świata. W wezwaniu „idźcie i głoście Ewangelię” zawarte jest orędzie do wychodzenia z marazmu, z egoizmu, z pesymizmu i z samotności do życia dynamicznego, pełnego różnych barw, radości, służby innym i wspólnoty serc. /xjh/


w intencji ochrony życia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - jak co miesiąc - zaprasza na Mszę św. w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w piątek 18 maja br. o godz. 18.00 i na adorację Najświętszego Sakramentu w tych intencjach do godz. 21.00 w górnym kościele.

12.05.2018

uroczystość I Komunii Świętej

W niedzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego dzieci naszej parafii po raz pierwszy przyjmie do swoich serc Jezusa Chrystusa. W minioną sobotę otrzymali po raz pierwszy przebaczenie swoich grzechów w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Polecajmy je Bogu w swoich modlitwach, aby Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie wzmacniał i pomnażał ich wiarę.

06.05.2018

VI Niedziela Wielkanocna, rok B

OJCIEC I SYN tworzą doskonałą, boską i odwieczną jedność miłości. Przez jej ukazanie jako przynależnej nie pojedynczej osobie, ale osobom, odsłania się jej charakter komunijny. Całkowite oddawanie się Syna Ojcu w posłuszeństwie, a zarazem pełnej wolności, potwierdzone jest ostatecznie ofiarą Krzyża. Taka miłość wyraża się całkowitym i dobrowolnym oddawaniem swojego życia. Jednocześnie Syn otrzymuje wszystko od Ojca, nigdy nie będąc sam, nigdy nie doświadczając jakiejś utraty.

JEZUS I UCZNIOWIE zespalają się. Wzorem i źródłem, które uzdalnia do tworzenia takiej harmonii jest sam Bóg, a właściwie owa miłość, jaka w Nim samym jest przeżywana. Nie jest to jednak związek równych osób, powiedzielibyśmy partnerski. Uczniowie kosztują oblubieńczej miłości przez wejście w miłość Oblubieńca, który jej udziela. Dla uczniów tworzy się nowa jakość życia.


29.04.2018

V Niedziela Wielkanocna, rok B

Życie człowieka bez Boga jawi się jako bezsensowne, zimne, bezużyteczne i jałowe. Ogranicza się tylko do doczesności koncentrując całą witalność na zaspokojeniu swoich egoistycznych dążeń i przyziemnych celów. Takie życie zostaje przez Jezusa porównane do winnej latorośli, która bez łączności z krzewem winnym usycha i ginie. Przeciwnie, życie człowieka w Bogu rozkwita twórczym dynamizmem i harmonią. Jest ono ukierunkowane na Boga i drugiego człowieka. Jest to życie według Bożych pouczeń w ścisłej wspólnocie z Osobą Jezusa Chrystusa. Porównane jest ono do winnej latorośli „trwającej” mocno w winnym krzewie, przynoszącej owoc i chwałę Bogu. Tylko głębokie trwanie w Jezusie umożliwia owocną egzystencję i życie w łasce Bożej.


28.04.2018

galeria

Zapraszamy do naszej galerii fotograficznej. Nie możemy umieścić galerii w takiej formie jak była ona dotychczas. Obecnie trzeba kliknąć w poszczególne linki dotyczące konkretnych wydarzeń. Znaleźć tam można fotografie z ostatniego czasu dokumentujące życie naszej parafii: między innymi z Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego, czy ostatnie wydarzenie Stegnalia 2018. W miarę pojawiania się nowych zdjęć będziemy je zamieszczać w ten sam sposób. Trwają też prace nad nową stroną internetową, więc sposób ich prezentacji w przyszłości ulegnie zmianie.