.

.

22.03.2018

triduum paschalne - program


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Poniedziałek - Środa - podczas porannych i wieczornej Mszy św. (górny kościół)
Wielki Czwartek - nie ma spowiedzi
Wielki Piątek - po porannej Jutrzni (górny kościół) i po wieczornej liturgii (ok. godz. 21.00 - 24.00) - Noc konfesjonałów
Wielka Sobota - od godz. 7.30 - 17.00 (górny kościół)

LITURGIA
Wielki Poniedziałek
6.30 - Msza św. (górny kościół)
7.00 - Msza św. z Jutrznią - poranną modlitwą brewiarzową Kościoła (górny kościół)

18.03.2018

V Niedziela Wielkiego Postu, rok B

Osnową dzisiejszych słów w Ewangelii Św. Jana jest spotkanie Jezusa z Grekami, szukającymi kontaktu ze Światłem i Słowem. Na tym tle rozlega się ostatnie, decydujące wezwanie Jezusa do wiary skierowane do judaizmu, a poprzez niego do aktualnych czytelników i słuchaczy Ewangelii, żyjących w ciemności grzechu, a tęskniących za światłem. Specjalnego znaczenia temu wezwaniu zbawczemu nadaje bliskość „godziny” Jezusa, męki i chwały. Chrześcijanin musi w duchu wiary tę godzinę rozpoznać jako swoją drogę do chwały Chrystusa, do żywego i pełnego udziału w niej.

17.03.2018

koncert pieśni wielkopostnych


„Tej muzyki nie tylko się słucha…ona prowadzi w głąb i dotyka serca…”
/o. Robert Głubisz OP/

Zapraszamy w najbliższy piątek, 23 marca br. po wieczornej Drodze krzyżowej ok. godz. 19.15 na koncert pieśni wielkopostnych pt. ,,Popiół i Jazz”.

Koncert ten to jazzowe interpretacje starodawnych pieśni wielkopostnych, pochodzących głównie z XVI i XVII wieku. Projekt muzyczny warszawskiej wokalistki Katarzyny Warno pierwotnie pomyślany był na głos, kontrabas i trąbkę. Razem z Robertem Murakowskim oraz Wojtkiem Pulcynem stworzyli wtedy ascetyczne, oryginalne, jazzowe aranżacje pieśni sakralnych.

16.03.2018

program dnia kościoła stacyjnego

21 marca br. - środa - nasza świątynia po raz kolejny staje się kościołem stacyjnym podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Program tego dnia przedstawia się następująco:
6.30 - Msza św.
7.00 - Msza św.
8.30 - Msza św.
9.00 - Msza św. rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum
10.30 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
12.00 - Anioł Pański i Różaniec (tajemnice bolesne)
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (część trzecia)
18.00 - Msza św. i nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia
20.00 - Msza św.
21.00 - Apel Jasnogórski
Stała całodzienna spowiedź.

12.03.2018

misterium Męki Pańskiej


W sobotę 24 marca 2018 roku o godz. 15.00 Góra Kalwaria przeistoczy się w Nową Jerozolimę a na jej ulicach, jak przed wiekami, odegrane zostanie Misterium Męki Pańskiej.
Już po raz ósmy, Góra Kalwaria powróci do swej sarmackiej przeszłości, do wielkopostnej tradycji wspólnego przeżywania Drogi Krzyżowej. Tradycja ta zapoczątkowana została tu już w XVII wieku, kiedy to Góra Kalwaria była najważniejszym sanktuarium pasyjnym na terenie Mazowsza, a może i całej ówczesnej, ogromnej Polski, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wówczas na pobliskich Mariankach żył i nauczał św. o. Stanisław Papczyński, założyciel zakonu marianów i wielki czciciel Chrystusa cierpiącego.

dzień skupienia dla mam

Zapraszamy na kolejny już "Dzień skupienia dla Mam". Odbędzie się 15 marca br. w godzinach od 10.00 - 15.00 w dolnym kościele na Stegnach. Temat naszego spotkania brzmi "Modlitwa w życiu matki". Plan dnia skupienia jest następujący:

1. Konferencja prowadzona przez ks. Marka Otolskiego, 2. Adoracja, 3. Przygotowanie do Mszy Św (Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty), 4. Msza Św., 5. Dzielenie w grupach, 6. Zakończenie. Jest przewidziana opieka dla dzieci, na czas konferencji i adoracji. Zgłoszenia mailowe: basia1d@poczta.onet.pl


rekolekcje wielkopostne - ks. Jarosław Hybza MIC

Tych, którzy z różnych powodów nie mieli możliwości uczestniczenia w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, zachęcamy do wysłuchania nauk wygłoszonych w minionym tygodniu w Kościele Rektoralnym św. Józefa w Sulejówku, przez wikariusza naszej parafii, ks. Jarosława Hybzę MIC.


w intencji ochrony życia

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - jak co miesiąc - zaprasza na Mszę św. w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci w piątek 16 marca br. o godz. 18.00 i na adorację Najświętszego Sakramentu w tych intencjach do godz. 21.00 w górnym kościele.

11.03.2018

IV Niedziela Wielkiego Postu, rok B

Czwarta Ewangelia wskazuje na zbawcze dzieło Jezusa jako remedium przywracające umarłych do prawdziwego życia. Wywyższenie Jezusa na pustyni ludzkich serc staje się zbawczym aktem Boga, który w swym miłosierdziu pochyla się nad grzeszną ludzkością. W Jezusie wywyższonym na krzyżu starotestamentalny obraz miedzianego węża wywyższonego na pustyni znajduje wypełnienie i głębszy sens. Ewangelista Jan wyraźnie wykorzystuje motyw „śmierć-życie" w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa. Syn Człowieczy wywyższony na krzyżu staje się remedium dla ludzkości będącej na drodze ze śmierci do życia wiecznego. Według Ewangelisty droga ta warunkowana jest poprzez spojrzenie wiary na Wywyższonego (aby każdy, kto w niego uwierzy miał życie wieczne). Wiara dla św. Jana jest osobowym spotkaniem z Chrystusem i przyjęcie Syna Bożego, który przybywa do ludzkości jako Ten Który Objawia nam Ojca.