.

.

Słowo do czytań na XIV Niedzielę

Niedziela to często jedyny dzień w tygodniu, w którym mamy kontakt ze Słowem Bożym. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Cykl "Jutro niedziela" to analiza czytań, wyjaśnienie kontekstu wydarzeń biblijnych, a także skrótowe i graficzne przedstawienie nauki płynącej ze Słowa Bożego.

Kazanie na XIV Niedzielę

Kazanie na XIV Niedzielę. Ks. Jarosław Hybza MIC.

Msze Św. z modlitwą o uzdrowienie

Kadr filmu "Pasja"
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie we wtorek, 7 lipca o godz. 19.00 w górnym kościele.

W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie prowadzonej przez ks. Mirosława w drugi czwartek miesiąca.

Inicjatywa osób świeckich w parafii w Roku Życia Konsekrowanego

INICJATYWA OSÓB ŚWIECKICH PARAFII NMP MATKI MIŁOSIERDZIA W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Potrzeba serca i zachęta Ojca Świętego skłoniła świeckich naszej parafii do podjęcia działań związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego.  Ojciec Święty Franciszek pisząc o Roku Życia Konsekrowanego zaznacza, że dotyczy on nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Ojciec Święty zwraca się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa.

Pierwszy piątek miesiąca

W I piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, spowiedź na Mszach św. porannych i po południu od godz. 17.00. W lipcu i w sierpniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.00.

Pierwsza sobota miesiąca

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 Różaniec, o godz. 8.30 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi, nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a po nim spotkanie Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP.

Ikona na święto św. Tomasza Apostoła

Niewierność Tomasza jest bardzo popularnym tematem w ikonografii. "Tomasz dotyka boku Chrystusa. Dom, w środku Chrystus z prawą ręką uniesioną, lewą zbiera połę swej szaty, aby odsłonić prawy, zraniony bok. Koło Niego stoi zdjęty lękiem Tomasz: prawą dłoń wkłada Mu w bok, w drugiej trzyma zwój z napisem: „Pan mój i Bóg mój”. Pozostali Apostołowie otaczają ich zdumieni”. Dionizjusz z Furny.

Spotkanie z Apokalipsą św. Jana

Spotkanie z Apokalipsą św. Jana. Wizje wprowadzające  4,1-11.  5,1-5.

Tematy poprzednich konferencji:
List do Kościoła w Filadelfii
List do Kościoła w Smyrnie
List do Kościoła w Pergamonie
List do Kościoła w Efezie
List do Kościoła w Tiatyrze
List do Kościoła w Sardach

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni też stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy. Za nim podążył Paweł. Obchodzimy dziś uroczystość Apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienia, świadectwo i naukę. Artykuły.

Słowo do czytań na XIII Niedzielę

Niedziela to często jedyny dzień w tygodniu, w którym mamy kontakt ze Słowem Bożym. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Cykl "Jutro niedziela" to analiza czytań, wyjaśnienie kontekstu wydarzeń biblijnych, a także skrótowe i graficzne przedstawienie nauki płynącej ze Słowa Bożego.

Kazanie na XIII Niedzielę

Kazanie na XIII Niedzielę. Ks. Jarosław Hybza MIC.

Słowo do czytań na XII Niedzielę

Niedziela to często jedyny dzień w tygodniu, w którym mamy kontakt ze Słowem Bożym. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować. Cykl "Jutro niedziela" to analiza czytań, wyjaśnienie kontekstu wydarzeń biblijnych, a także skrótowe i graficzne przedstawienie nauki płynącej ze Słowa Bożego.

Kazanie na XII Niedzielę

Kazanie na XII Niedzielę. Ks. Jarosław Hybza MIC.

Misjonarz z Rwandy w naszej parafii

W niedzielę 21 czerwca na Mszach Św. Słowo Boże będzie głosił  ks. Zdzisław Żywica. Ks. Zdzisław wyjechał do Rwandy jako jeden w pierwszych mariańskich misjonarzy i pracuje tam od 30 lat. Przez ten czas posługiwał wśród ubogich i prowadził rekolekcje dla osób poranionych bolesnymi wydarzeniami wojny domowej, a od roku 1998 pełni funkcję ojca duchowego w ośrodku Foyer de Charité. Posługuje jako rekolekcjonista, dyrektor domu rekolekcyjnego i ojciec duchowny w nowicjacie.

Rekolekcje „Jezus na stadionie 2015”

Zapraszamy na wspólne uwielbienie Jezusa w mocy Ducha Świętego. Rekolekcje „Jezus na stadionie 2015” odbędą się 18 lipca. Temat tegorocznego spotkania, które poprowadzi o. John Baptist Bashobora nawiązuje do Ewangelii św. Jana: „Przychodzę, aby dać ci życie w obfitości" (por. J 10,10). Informacje i zapisy. 

Sakramentu bierzmowania

W środę 17 czerwca o godz. 18.00, ks. bp. Rafał Markowski udzielił sakramentu bierzmowania 40-osobowej grupie młodzieży z naszej parafii. Młodzież przygotowywała się do sakramentu przez 2 lata.  Sakrament przyjęła też 7-osobowa grupa osób dorosłych.