.

.

7.04.2024

ogłaszamy konkurs

Regulamin Wielkanocnego Konkursu Plastycznego.

1. Zapraszamy dzieci i młodzież - zarówno naszych parafian, jak też przyjaciół i sympatyków - do wzięcia udziału w I Parafialnym Wielkanocnym Konkursie Plastycznym "Moje spotkania ze Zmartwychwstałym".
2. Tematem konkursu jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa i historie z tym związane (droga do Emaus, kobiety przy grobie, droga Jana i Piotra do grobu) oraz własne wyobrażenie Zmartwychwstania. 
3. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

a. dzieci przedszkolne i zerówka,
b. klasy 1-6 szkoły podstawowej,

c. uczniowie klas 7 i 8 oraz szkoły średniej.

4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej (rysunek, akwarela, mozaika) według twórczych pomysłów uczestników, w wymiarach nie większych niż format A3.
5. Prace należy dostarczyć do zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) włącznie. 
6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą imię, nazwisko, klasę i szkołę lub przedszkole.
7. Prace zostaną wystawione w kościele, gdzie wszyscy będą mogli je oglądać i wybrać najpiękniejsze projekty.
8. Głosowanie odbywać się będzie przez cały dzień w Trzecią Niedzielę Wielkanocną - 14 kwietnia 2024 roku. 
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę, 21 kwietnia 2024 r. po mszy świętej z udziałem dzieci o godzinie 11.30 w górnym kościele. Dla zwycięzców przygotujemy nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz