.

.

24.05.2012

Podziękowanie dzieciom za dar dla misji

Drogie Dzieci,
    Dzień Pierwszej Komunii Świętej to jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego z nas. Kojarzy się zwykle z odświętnym strojem, poranną krzątaniną, chłodem kościoła i wymarzonymi prezentami. Jednak najważniejszy tego dnia jest Pan Jezus ukryty w białej hostii, którego po raz pierwszy przyjmujemy do serca. Tym samym świadomie potwierdzamy  wiarę w słowa Pana Jezusa zapisane w Piśmie Świętym: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 54-56).  Pan Jezus jest samą miłością, a wybierając życie z Nim, uczymy się każdego dnia kochać lepiej i mocniej, odróżniać dobro od zła, dawać więcej niż brać...

Niezwykłym świadectwem tego, że Jezus zamieszkał w Waszych sercach, jest piękny gest, jaki okazałyście dzieciom, które cierpią głód i ubóstwo w Afryce. Dzieląc się z nimi częścią swoich prezentów pierwszokomunijnych dałyście dowód na to, że Wasze wrażliwe serca zostały wzbogacone odpowiedzialną troską o los bliźnich, którzy w sposób szczególny potrzebują miłosierdzia. Wasza bezinteresowna troska o ludzi w potrzebie świadczy o prawdzie ukrytej w myśli Św. Pawła „Trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz. 20,35). Ufam, iż te słowa będą wyznaczać Waszą dalszą drogę w życiu.
    W imieniu Sekretariatu Misyjnego Księży Marianów, działającego przy Stowarzyszeniu Pomocników Mariańskich z serca Wam dziękuję za ten piękny gest i modlę się, aby Jezus na zawsze gościł w Waszych sercach.         
Jan M. Rokosz MIC - promotor misji Zgromadzenia Księży Marianów
Warszawa, dnia 23.05.2012

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz