.

.

09.03.2014

Prosimy o pomoc dla Ukrainy

W imieniu Księży Marianów pracujących na Ukrainie w Sewastopolu (na Krymie) i w Charkowie (Ukraina Wschodnia) dziękujemy za modlitwę i prosimy również o pomoc materialną dla misji oraz biednych i potrzebujących z terenu parafii.
Marianie na Ukrainie pełnili posługę kapłańską już od XVIII wieku, ich placówki zostały jednak zlikwidowane na skutek wrogiej polityki państw rozbiorowych i kasacji zakonów. Książa powrócili do Ukrainy w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy na skutek rządów komunistów prześladowano kapłanów i za pomocą wszelkich metod ateizowano społeczeństwo. Pierwsi Marianie, przybyli z Łotwy, byli szykanowani i więzieni w łagrach. Do lat dziewięćdziesiątych, kiedy Ukraina odzyskała wolność religijną, misjonarze ryzykowali więzieniami, opresjami a nawet śmiercią. Obecnie w kraju posługę pełni 22 kapłanów w 6 domach zakonnych i rezydencjach. Oprócz Krymu i Charkowa Marianie pracują w Chmielnickim, Gródku Podolskim, Czerniowcach. Mogilowie Podolskim. czytaj więcej
Obecnie sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna i napięta. Każda, nawet drobna ofiara, może przysłużyć się do utrzymania naszych misji i pomocy najbiedniejszym parafianom, którym brak wystarczających środków do życia. Bardzo prosimy o okazanie im chrześcijańskiego miłosierdzia.
Ofiary można składać na konto:
Zgromadzenie Księży Marianów, Sekretariat Misyjny
PKO SA VII/O Warszawa
35 1020 1068 0000 1602 0067 2329
Z dopiskiem: UKRAINA

Modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9)
Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej,
przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie,
zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.
Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy,
że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii.
Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów,
aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje.
Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu.
Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia.
Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie.
Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot,
a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa.
Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie.
Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny.
Z całego serca polecamy się Twojej opiece.
Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy
i ofiary na rzecz pokoju na świecie.
Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi
zginęły miliony niewinnych istnień.
Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii
i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.
Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie
racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem.
Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi.
Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością w Twoje Miłosierdzie.

Koronka do Bożego Miłosierdzia...    Pod Twoją obronę…

Opracowanie: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich; tel. 22 833 74 05; www.spm.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz