.

.

02.07.2015

Ikona na święto św. Tomasza Apostoła

Niewierność Tomasza jest bardzo popularnym tematem w ikonografii. "Tomasz dotyka boku Chrystusa. Dom, w środku Chrystus z prawą ręką uniesioną, lewą zbiera połę swej szaty, aby odsłonić prawy, zraniony bok. Koło Niego stoi zdjęty lękiem Tomasz: prawą dłoń wkłada Mu w bok, w drugiej trzyma zwój z napisem: „Pan mój i Bóg mój”. Pozostali Apostołowie otaczają ich zdumieni”. Dionizjusz z Furny.