.

.

3.07.2015

Inicjatywa osób świeckich w parafii w Roku Życia Konsekrowanego

INICJATYWA OSÓB ŚWIECKICH PARAFII NMP MATKI MIŁOSIERDZIA W ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Potrzeba serca i zachęta Ojca Świętego skłoniła świeckich naszej parafii do podjęcia działań związanych z Rokiem Życia Konsekrowanego.  Ojciec Święty Franciszek pisząc o Roku Życia Konsekrowanego zaznacza, że dotyczy on nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Ojciec Święty zwraca się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa.
Ojciec Święty zadaje też pytanie czym byłby Kościół bez świętego Benedykta i świętego Bazylego, bez świętego Augustyna i świętego Bernarda, bez świętego Franciszka i świętego Dominika, bez świętego Ignacego Loyoli i świętej Teresy z Avila, bez świętej Angeli Merici i bez świętego Wincentego a Paulo?
Idąc tym tropem zadajmy sobie pytanie czym byłaby nasza parafia bez Stanisława Papczyńskiego i bez Marii Witkowskiej? Czy uświadamiamy sobie dar, jakim jest obecność osób konsekrowanych w naszej parafii? I to, że są spadkobiercami tych, którzy kształtowali historię chrześcijaństwa?
Ojciec Święty zachęca nas po pierwsze do przeżywania tego roku przede wszystkim w taki sposób, aby podziękować Panu i z wdzięcznością przypomnieć o otrzymanych darach, które nadal otrzymujemy za pośrednictwem świętości założycieli i założycielek oraz wierności własnemu charyzmatowi tak wielu osób konsekrowanych. Drugie wskazywane przez Ojca Świętego zadanie to gromadzenie się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Ojciec Święty apeluje o to, aby osoby konsekrowane odczuły miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego, a także błogosławi Pana za szczęśliwą zbieżność Roku Życia Konsekrowanego z Synodem o rodzinie: „Rodzina i życie konsekrowane są powołaniami wnoszącymi bogactwo i łaskę dla wszystkich, przestrzeniami humanizacji w budowaniu relacji życiowych, miejscami ewangelizacji. Możemy pomagać sobie nawzajem.”

Cele inicjatywy osób świeckich Parafii NMP Matki Miłosierdzia w roku życia konsekrowanego, nawiązujące do zachęt Ojca Świętego, są następujące:
1)    Przybliżenie sylwetek założycieli zgromadzeń i charyzmatów osób konsekrowanych z tych zgromadzeń, którym nasza parafia zawdzięcza najwięcej oraz próba zrozumienia i przybliżenia parafianom tej formy życia.

2)    Wzmocnienie relacji między parafianami, a osobami konsekrowanymi związanymi z naszą parafią poprzez:  
- okazanie zwykłego, ludzkiego wyrazu wdzięczności i pamięci osobom konsekrowanym związanym z parafią,
- objęcie osób konsekrowanych związanych z parafią duchowym wsparciem i modlitwą, w sposób szczególny w tym roku. 

Uwarunkowania planowanych działań

Nasza parafia, to parafia księży i braci marianów na Stegnach (Marianie to skrótowa nazwa  Zgromadzenia Księży Marianów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny). Marianie to pierwsza wspólnota zakonna męska założona na terenie Rzeczpospolitej i pierwsza w całym Kościele powszechnym, która nosi w swej nazwie tytuł Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
Na Stegnach Marianie oprócz prowadzenia parafii realizują też inne dzieła, na Stegnach mieści się m.in.: Kuria Prowincjalna Zgromadzenia Księży Marianów, Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC i Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. 
W naszej parafii mieszkają i pracują także siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (Marylki). Marylki to żeńskie bezhabitowe zgromadzenie zakonne założone przez bł. o. Honorata Koźmińskiego i sł. B. Franciszkę Marię Witkowską w 1887 r. Powstanie i charakter Zgromadzenia ściśle wiąże się z kasatą zakonów w zaborze rosyjskim, po upadku powstania styczniowego.
Praca sióstr to głównie posługa w zakrystii, kancelarii parafialnej, praca katechetyczna w szkołach podstawowych w naszej parafii oraz obsługa kuchni w klasztorze.

W materiałach na Rok Życia konsekrowanego wskazuje się, że jest on dobrą sposobnością do:
- odkrycia na nowo wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego świadkami są osoby konsekrowane,
- lepszego poznania życia i specyfiki powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg.
W ramach podjętych działań będziemy zachęcać parafian:
- do większego zainteresowania się życiem osób konsekrowanych, ich codziennością,
- do nawiązania osobistych kontaktów,
- do podjęcia próby zrozumienia, dlaczego wybrali taką drogę.
Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

Podejmowane działania skierowane byłyby do osób konsekrowanych ze Zgromadzenia Księży Marianów pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, które to osoby były i są związane z naszą parafią. Ze względu na liczebność i zróżnicowanie tej grupy osób poszczególne działania mogą być adresowane bądź do wszystkich tych osób lub do części z nich.

1 komentarz:

  1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...
    To wspaniała idea, do której chciałabym się przyłączyć.
    Moją modlitwę poświęcać będę całemu Zgromadzeniu, w szczególności zaś ks. Rafałowi Zalewskiemu.
    Z Panem Bogiem...

    OdpowiedzUsuń