.

.

25.10.2011

Czwartkowe spotkania dyskusyjne

Czwartkowa grupa dyskusyjna, koncentrująca się na filozoficznych, psychologicznych i teologicznych zagadnieniach związanych z wiarą chrześcijańską, zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek 27 października o 19.00. Będziemy dyskutowali na temat świętości Boga i świętości człowieka.
Podczas dotychczasowych spotkań dyskutowaliśmy m.in. na temat: duchowości, kierownictwa duchowego, godności człowieka, liturgii, Paschy, sakramentów, różnych stanowisk etycznych, szeregu zagadnień szczegółowych związanych z moralnością...
Część spotkań poświęciliśmy lekturze encyklik (Humanae Vitae Pawła VI, Veritatis Splendor Jana Pawła II, Spe Salvi Benedykta XVI), fragmentów książki Jezus z Nazaretu autorstwa J. Ratzingera oraz Dokumentu z Akry na temat chrztu. Ostatnie dwa spotkania dotyczyły wcielenia Syna Bożego, ojcostwa Boga Ojca, relacji Osób Trójcy Świętej oraz zbawienia i odkupienia.
Opiekę duszpasterską nad grupą i prelekcje do tematów prowadzi ks. Mirosław Żurawski MIC. Spotkania odbywają się w sali Psychologicznej na II piętrze, wejście do dolnego kościoła.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz