.

.

3.09.2017

Wprowadzenie w urząd nowego Księdza ProboszczaW niedzielę 3 września podczas mszy św. o godz. 10 w urząd proboszcza naszej parafii został uroczyście wprowadzony ks. Marek Otolski MIC. W drzwiach kościoła ksiądz proboszcz został powitany chlebem i solą, po czym symbolicznie przekazane mu zostały klucze do świątyni.
W czasie kazania ks. Otolski najpierw przyznał, że od początku swego kapłaństwa w decyzjach przełożonych, którzy posyłali go do pracy w różnych miejscach, zawsze starał się widzieć wolę Pana Boga i Jego plan. Następnie wyznaczył ramy swego programu duszpasterskiego. Zwrócił w nim uwagę zwłaszcza na potrzebę jedności całej rodziny parafialnej i wspólnej odpowiedzialności za jej rozwój. Na koniec zadeklarował pełną otwartość i gotowość do współpracy ze wszystkimi. 

Właściwego obrzędu wprowadzenia dokonał dziekan dekanatu wilanowskiego o. Kazimierz Lorek CRSP, który odczytał dekret nominacyjny metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza oraz przyjął od nowo ustanowionego proboszcza wyznanie wiary i przyrzeczenie posłuszeństwa Kościołowi.

Po Komunii św. swoje gratulacje i życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, liturgicznej służby ołtarza i duszpasterzy oraz ksiądz dziekan, który wygłosił płomienną przemowę ku zbudowaniu ks. proboszcza i wszystkich obecnych. Ksiądz Marek, dziękując za dobre słowo, z uśmiechem na twarzy powiedział: "W takim razie bierzmy się wszyscy do roboty!".