.

.

21.01.2018

III Niedziela Zwykła, rok B

Mądrość w starożytnym Izraelu oznaczała umiejętność rozeznawania właściwego czasu. Kohelet powiedział, że każda rzecz na ziemi ma swój czas i swoją porę, jest czas narodzin i czas śmierci, czas sadzenia i czas wyrywania, czas budowania i czas burzenia… W Jezusie Chrystusie wypełnił się czas starotestamentowej ekonomii zbawienia a rozpoczął czas Nowego Przymierza.
Czas się wypełnił – nawracajcie się! Co stąd wynika? „Wypełnienie się czasu” jest dla nas wyzwaniem. Tak jak w ekonomii zbawienia rozpoczęła się nowa epoka, podobnie i w życiu człowieka rozpoczyna się nowy etap. „Nawracajcie się”, metanoeite, to znaczy dokonajcie przemiany w waszym myśleniu. Wasz dotychczasowy sposób myślenia ma ustąpić nowemu, polegającemu na zawierzeniu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Czy otworzę swoje serce na moc Słowa Bożego, które wprowadza mnie w nowy czas? Czy rozeznam, jakim sensem mam wypełnić ten moment właściwy, jaki daje mi Pan? Czy idę za Nim, gdy słyszę Jego Słowo?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz