.

.

18.03.2018

V Niedziela Wielkiego Postu, rok B

Osnową dzisiejszych słów w Ewangelii Św. Jana jest spotkanie Jezusa z Grekami, szukającymi kontaktu ze Światłem i Słowem. Na tym tle rozlega się ostatnie, decydujące wezwanie Jezusa do wiary skierowane do judaizmu, a poprzez niego do aktualnych czytelników i słuchaczy Ewangelii, żyjących w ciemności grzechu, a tęskniących za światłem. Specjalnego znaczenia temu wezwaniu zbawczemu nadaje bliskość „godziny” Jezusa, męki i chwały. Chrześcijanin musi w duchu wiary tę godzinę rozpoznać jako swoją drogę do chwały Chrystusa, do żywego i pełnego udziału w niej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz