.

.

8.12.2018

wieczór modlitwy

(…) wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia… - te słowa z listu św. Piotra stanowią fundament dla wieczorów modlitwy, które odbywać się będą w każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godzinie 20.30 w kaplicy bł. Jerzego. Najpierw była idea modlitwy w intencji parafii i pragnienie uwielbienia Boga. Później pojawili się ludzie i słowo. Kościół, którego komórkę stanowi parafia jest domem, wspólnotą.
Prawdziwymi kamieniami tworzącymi Kościół jesteśmy więc: ty i ja. Chcemy wspólnie być w tym czasie w domu Ojca – ciesząc się Jego obecnością, ucząc się jak być razem i pozwalać, by On nas jednoczył i przemieniał. To nie będzie kolejny wieczór chwały. Chcemy w prostocie, w kameralnej atmosferze i przestrzeni kaplicy bł. Jerzego być przy Nim. Jako ludzie - a więc z tym wszystkim co jest nasze, ludzkie; i z tym wszystkim, czym Pan Bóg nas obdarzył. Zapraszamy na najbliższy wieczór - 16 grudnia br. o godz. 20.30. Ufamy, że będą to dobre spotkania, które dadzą nam zasiew nowego doświadczenia wiary i wspólnoty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz