.

.

11.02.2019

katechezy neokatechumenalne

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".
/Mt 11,28/
Może rok temu gdy czytałeś takie zaproszenie na katechezy mówiłeś sobie: 'to nie dla mnie to wszystko, co oni mogą mi nowego powiedzieć, wszystko już wiem, co powiedzą'.
Ale od tamtego czasu jesteś już w innym momencie Twojego życia. I może właśnie te słowa zaczerpnięte z Ewangelii Mateusza zamieszczone wyżej są skierowane przede wszystkim do Ciebie. Pan bowiem chce poprzez nieudolne słowa katechistów przemówić do Twojego serca. Nie musisz właściwie nic robić, tylko przyjść i słuchać słowa, które Pan ma dla Ciebie!
Zapraszamy na katechezy Drogi Neokatechumenalnej. Pierwsza katecheza będzie wygłoszona w poniedziałek 18 lutego br. o godz. 20.00 w kościele górnym. Kolejne w czwartki i poniedziałki również o godz. 20.00.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz