.

.

24.12.2019

narodził się Chrystus Pan

Bóg "przemówił do nas przez Syna".
/Hbr 1,2/
Jezu dziękuję Ci za to, że objawiasz nam Ojca. Ty jesteś blaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Ty podtrzymujesz wszystko słowem swojej wszechmocy, a mimo to przyoblekłeś się w Człowieczeństwo i przyszedłeś do nas jako małe dziecko. Uczyniłeś to wszystko, aby Twój Ojciec mógł przemówić do nas przez Ciebie.

W naszych oknach mogą się być widoczne różne sceny; pozytywne i negatywne. Dzisiaj Jezus rodzi się dla nas. Bóg posyła do nas swojego Syna, który chce być z Nami w naszej codzienności, w każdej sytuacji. Czy Go przyjmę do swojego domu i swojej codzienności. Niech Chrystus Pan rodzi się każdego dnia i przemienia nas nasze serca.


Homilia wygłoszona podczas Pasterki przez ks. Piotra Kieniewicza MIC.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz