.

.

1.02.2021

adoracja Najświętszego Sakramentu

Od Wielkiego Postu rozpocznie się stała adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w kaplicy bł. Jerzego Matulewicza, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Zapraszamy do ofiarowania Panu Bogu jednej godziny w tygodniu poprzez włączenie się w grupę adoracyjną na następujących zasadach: Zapisujemy się na jedną godzinę w tygodniu. Na każdy dyżur będą przypadać, dla bezpieczeństwa, dwie osoby. W jeden z czwartków miesiąca odbywać się będzie msza i krótka katecheza poświęcona adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dyżury rozpoczną się w czwartek 18 lutego 2021 r.. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 15 lutego, ok. 19.00 (po wieczornej Mszy Świętej i nieszporach za zmarłych; spotkanie potrwa 30 minut). Na czas wakacji, od 1 lipca 2021 r., adoracja zostanie zawieszona, nowy grafik dyżurów będzie ustalany na początku września. Koordynacją dyżurów zajmuje się ks. Tomasz.

Decyzji o podjęciu się dyżuru adoracyjnego będzie towarzyszyć modlitwa, która już teraz niech nas prowadzi:

Panie naucz mnie słuchać i być posłusznym Twojej woli. Prowadź mnie do poznania Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i czyń mnie podobnym do Niego, ofiarującego samego siebie w miłości do końca. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz