.

.

2.04.2021

błogosławieństwo stołu

PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Wszyscy odpowiadają:
Amen. 

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy odpowiadają: 
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 


Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 
1 Tes 5, 16-18:
Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: 
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo: 
Mt 6, 31 ab.32b-33: 
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? 
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza: 
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze naszZdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę: 
Módlmy się. 
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają: 
Amen

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: 
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają: 
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: 
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają:
Amen.


na podstawie: „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz