.

.

16.04.2022

dobrej Paschy

"Dobrej Paschy" - tej w tym roku 2022, ale też i tej przy końcu naszych dni i naszych czasów. Czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego to bardzo dobry moment do refleksji nad swoim życiem i przemijaniem, ale też dobry moment do zastanowienia się nad nagrodą jaką Pan nam poprzez swoje życie, mękę, śmierć, zmartwychwstania i wniebowstąpienie wysłużył. Obyśmy wszyscy tę nagrodę chcieli przyjąć i ją otrzymali. Tego też życzymy Wam wszystkim Drodzy Parafianie, a także Gościom, przybyłym na święta do naszej parafii, jak również naszym Przyjaciołom i Sympatykom!

Moja refleksja przy grobie Pana
Klęcząc przy grobie Pana, w zadumie, w ten sobotni poranek, starałem się
zrozumieć przesłanie, jakie są Zbawiciel pragnie przekazać każdemu z nas. Czułem nieodpartą potrzebę podzielenia się z innymi tą refleksją. To co ujrzały moje oczy, jest przekazem "krzyczącym" do mnie - "zobacz jaki jesteś!, czy nie jesteś podobny do tych postaci, odwróconych od Chrystusa plecami, zajętych swoimi sprawami, zapatrzonych w teraźniejszość, w przyjemności, swoją przyszłość, swoją karierę, niekoniecznie związaną z drogą, jaką wskazuje nam Jezus Chrystus!  Syn Boży - Jezus Chrystus, położony w bliskim sąsiedztwie tych ludzi, który oddał swe życie abyśmy i my mgli żyć w wieczności a uobecniony w Najświętszym Sakramencie, jest jakby odrębną rzeczywistością, tak odległą, że niezauważalną. Ludzki wymiar tej rzeczywistości odcina się wyraźnie od tej Bożej Rzeczywistości, która nie ma wstępu do tej ludzkiej. Jezus Chrystus, przez słowa Pisma Świętego, przekazuje, że jest możliwa harmonia pomiędzy Bożą Rzeczywistością a ludzką, gdy człowiek uwierzy w Bożą Miłość i Miłosierdzie. Przecież to Miłość Jezusa Chrystusa została wylana na każdego z nas, jest darem najcenniejszym, jaki człowiek może otrzymać. Czy potrafię tę Bożą Miłość właściwie zrozumieć i życiem swoim dać świadectwo, że jestem dzieckiem Bożym? - to pytanie od teraz będę zadawać sobie nieustannie.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tak wymownego w swej treści, Grobu naszego Zbawiciela.
Parafianin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz