.

.

31.10.2011

Mariańska Wspólnota Małżeństw

Mariańska Wspólnota Małżeństw zaprasza pary małżeńskie na spotkania, których celem jest  pogłębienie więzi z Bogiem i wzajemnej więzi małżonków. Na najbliższym spotkaniu 2 listopada będzie poruszany temat kryzysów w małżeństwie. Na ostatnich spotkaniach omawialiśmy temat dialogu małżeńskiego. Opiekunem grupy jest ks. Paweł Skonieczny MIC. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu w sali Aniołów o godz. 18.00.

30.10.2011

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

W najbliższych dniach czekają nas dwa, bezpośrednio po sobie następujące, wydarzenia: Wszystkich Świętych i tak zwane Zaduszki. Objęte ramą jednego długiego weekendu, wyjazdów do rodziny oraz przesuwanych na wcześniejsze dni odwiedzin grobów bliskich, obie okazje zlewają się czasem w naszej świadomości w jedno nieistniejące „święto wszystkich zmarłych”. Efektem takiego rozmycia jest często to, że w tym czasie ograniczamy się do tęsknego wspominania zmarłych oraz zadumy nad skończonością ludzkiego życia, a umyka nam waga i sens uroczystości z 1 listopada. Tymczasem Wszystkich Świętych oraz obchodzone dzień później Wspomnienie mają oddzielne (choć wpisane w jedną historię Kościoła) dzieje oraz odróżnialne (choć zbieżne) cele. Zatrzymajmy się więc na chwilę nad ich specyfiką. ↓

Poniedziałkowe katechezy dla dorosłych

Na najbliższej katechezie dla dorosłych, 31 października o 19.15, omawiana będzie Księga Izajasza. Na trzech ostatnich spotkaniach omówione zostały księgi: Amosa, Ozeasza i Micheasza.
Katechezy prowadzi ks. Mirosław Żurawski MIC. Spotkania odbywają się w sali Kafarnaum, na parterze, wejście do dolnego kościoła.

28.10.2011

Różaniec szkołą świętości

Pod takim hasłem w miesiącu październiku blisko 40-osobowa grupa dzieci z naszej parafii gromadziła się w każdy wtorek i piątek na modlitwie różańcowej. Każde spotkanie miało swojego patrona, który uczył nas jak poprzez umiłowanie modlitwy różańcowej można osiągać świętość. Pomagali nam: św. Jan Bosco, św. Dominik Savio, św. Stanisław Kostka, św. o. Pio oraz św. Maksymilian Kolbe. Na ostatnie spotkanie dzieci przygotowały plakaty zachęcające do modlitwy różańcowej, które można zobaczyć w galerii zdjęć. Dziękujemy dzieciom, rodzicom, dziadkom i wszystkim, którzy umożliwiali przychodzenie dzieci na wspólną modlitwę.

27.10.2011

Nowa rada parafialna

W czwartek 27 października br. odbyło się zebranie nowej rady parafialnej, któremu przewodniczył proboszcz parafii ks. Bogusław Binda MIC. Pierwszym punktem obrad były wybory przewodniczącego i sekretarza. Nowym wiceprzewodniczącym został p. Krzysztof Michalski, a sekretarzem p. Witold Uhrynowski. Następnie ks. proboszcz przedstawił program wydarzeń w naszej parafii w najbliższym czasie m.in.: odpust parafialny NMP Matki Miłosierdzia - 16 listopada br. oraz rekolekcje adwentowe w dniach 9-11 grudnia br. Na zakończenie omawiano sprawy różne. Przypominamy skład rady parafialnej:

25.10.2011

Czwartkowe spotkania dyskusyjne

Czwartkowa grupa dyskusyjna, koncentrująca się na filozoficznych, psychologicznych i teologicznych zagadnieniach związanych z wiarą chrześcijańską, zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek 27 października o 19.00. Będziemy dyskutowali na temat świętości Boga i świętości człowieka.
Podczas dotychczasowych spotkań dyskutowaliśmy m.in. na temat: duchowości, kierownictwa duchowego, godności człowieka, liturgii, Paschy, sakramentów, różnych stanowisk etycznych, szeregu zagadnień szczegółowych związanych z moralnością...

23.10.2011

Wspólnota "Matki w Modlitwie"

Wspólnota „Matki w Modlitwie” zaprasza na Mszę św. i Różaniec w intencji dzieci i wnuków, we wtorek 25 października o godz. 18.00. Po Różańcu – spotkanie Wspólnoty w sali Genezaret w dolnym kościele. Serdecznie zapraszamy.

21.10.2011

Niedziela Misyjna

Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny. Zgodnie z zamysłem Ojca Świętego ma to być okazja „do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego”.  Z tej racji w naszej wspólnocie parafialnej będziemy gościć ks. Waleriana Poźniaka MIC, misjonarza z Filipin, który skieruje do nas Słowo Boże.


Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez Stolicę Apostolską w 1926 r. na prośbę Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jest okazją do szczególnej modlitwy oraz złożenia ofiary materialnej na potrzeby misji.

16.10.2011

Pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym

Dnia 15 X 2011 w sobotę odbyła się z naszej parafii pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach koło Częstochowy. Zorganizowała ja Wspólnota Odnowy w Duchu Św. działająca od 26 lat w naszej parafii.
Początki tego Sanktuarium sięgają XVI wieku, kiedy to w 1516 r. rolnik Jan Czeczek znalazł w polu małą kamienną figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem (9 cm). Od tego czasu rozpoczęła się historia cudownych Bożych interwencji za przyczyną Matki Bożej w tych Gidelskim wizerunku. W 1656 r. został konsekrowany duży barokowy kościół pw Wniebowzięcia NMP, w którym umieszczono cudowna figurkę. Koronacja tej figurki miała miejsce w 1923 r. Od prawie 500 lat miejsce to słynie z wielu uzdrowień i cudów...  

13.10.2011

XI Dzień Papieski

XI Dzień Papieski  - 9 października 2011

Tegoroczne obchody miały szczególny charakter ze względu na uroczystość wyniesienia Papieża Polaka - patrona Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - na ołtarze. Dzień Papieski był dla polskiego społeczeństwa etapem dziękczynnym za łaskę życia i działania wybitnego Polaka.

04.10.2011

Październik miesiącem różańca

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe:
- dla dzieci we wtorki i piątki o godz. 17.00
- dla młodzieży w piątki o godz. 19.30
- od poniedziałku do soboty o godz. 7.30, 17.30 i 18.30
- w niedzielę o godz. 17.00, po różańcu procesja eucharystyczna